ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซนทาราอุดรธานี นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถา หัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีในการเป็นไมซ์ซิตี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่ GMS และเป็นประธานการลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภาพในการบริการกับนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เสริมความแกร่งเศรษฐกิจในพื้นที่

โดยหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อุดรธานี ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี รวม 32 องค์กร ร่วมลงนามเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรฯรับประเมินเป็นเมืองไมซ์ ปี 63 ที่ผ่านมาต้องพบกับโควิด-19 ต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันป้องกันการระบาด ไม่มีโอกาสที่จัดงานเปิดตัว หรือแสดงความยินดี ตั้งแต่ เม.ย.64 สถานการณ์รุนแรงขึ้น จนก่อนหน้านี้เริ่มดีขึ้น จากการจัดงานลักษณะนี้ทำได้ 100 คน ก็เพิ่มขึ้นมาได้เป็น 200 คน และ 500 คน วันนี้เราทยอยปิด รพ.สนาม แล้วงานวันนี้ก็มาจัดได้ คณะกรรมการโรคติดต่ออุดรธานี พร้อมจะส่งเสริมให้ท่านทำกิจกรรม จัดงานทุกอย่างได้ภายใต้มาตรการ คงจะไม่เกิดความคึกครื้นเท่าที่ควร เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้

ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุดรธานีไมซ์ซิตี้ ในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่ GMS เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาตามองค์ประกอบของเมืองไมซ์ 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน 2.ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองที่จัดงาน 3.ด้านกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากการประชุม 4.ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก 5.ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 7.ด้านสภาพแวดล้อมของเมือง และ 8.ด้านความเสี่ยงในการยกเลิกงานและรักษาความปลอดภัยในเมืองที่จัดงาน

ตามแนวทางความยั่งยืน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพในการบริการกับนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมความแกร่งเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายในงานมีการกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ อุตสาหกรรมไมซ์ กลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทบาทภาคเอกชนของจังหวัดอุดรธานี ในการเพิ่มขีดความ สามารถทางการแข่งขันผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

บทความก่อนหน้านี้กรอ.อุดรฯร้อนทะลุปรอท 5 เรื่อง
บทความถัดไปคอนเสิร์ตแรกอุดรฯ 17 ธ.ค.ให้500คน