อุดรธานี 5 เรื่องร้อนห้ามพลาด ทวงเงินสนามกีฬาเฟสสอง-พืชสวนโลกไม่จบ-จักรยานทางไกลยังลุ้น-ผังเมืองสีเขียวผู้ว่าขอดูใหม่-ไม่เอาทางพาดรถไฟบ้านจั่น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะกรรมการภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ และรับทราบปัญหาเพื่อพิจารณาแก้ไข

เรื่องแรก ตามที่ ครม.สัญจร ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีมติรับหลักการสร้างสนามกีฬา จ.อุดรธานี เฟส 2 ในส่วนของการสร้างอัฐจรรย์ สนามกีฬาหลักให้รอบ จากเดิมมีเพียงอัฐจรรย์ประธาน และฝั่งตรงข้าม และสร้างโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุสนามกีฬาภูมิภาค ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ กกท.อุดรธานี และท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี ทำบันทึกทวงถามแผนงานจัดสรรงบประมาณ ให้ทันกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่ จ.อุดรธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 50 ปี 2569

เรื่องที่สอง ความคืบหน้า “มหกรรมพืชสวนโลก” การประชุม ครม.สัญจรที่ จ.กระบี่ มีมติรับหลักการ ให้ประเทศไทยยื่นประมูลสิทธิ์ การจัดงานพืชสวนโลก ระดับ B ที่ จ.อุดรธานี ในปี 2569 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรฯ-ทีเส็บ-อุดรธานี จะต้องยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณา ต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ใน 3 ประเด็น คือ 1.อนุมัติกรอบงบประมาณ 2,500 ล้านบาท , 2.อนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโครงการ และ 3 เห็นชอบผู้ลงนามการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ครั้งที่สองในเรื่องงบประมาณ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและคณะทำงาน จะต้องเดินทางไปร่วมงาน “พืชสวนโลก” ที่ประเทศดูไบ ในเดือนกุมภาพันธุ์ 2565 ก่อนเข้าสู่กระบวนการ “ยื่นประมูลสิทธิ์” ซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอน จึงจะสรุปได้ว่าอุดรธานี ได้รับสิทธิในการจัดงาน โดยในปี 2569 มีผู้เสนอประมูลสิทธิ 2 ประเทศ คือ อุดรธานี ประเทศไทย และประเทศตุรกี ขณะที่ประเทศเวียดนามก็เตรียมเสนอตัวเช่นกัน

เรื่องที่สาม ความคืบหน้าขอจัดแข่งจักรยานทางไกล “เลอะแทบ ไทยแลนด์ ทรูเดอฟร้องค์” บายอุดรธานี ปี 2566-2568 รวม 3 ปี อุดรธานีได้ผ่านขั้นตอน การเสนอตัวจัดงานรอบแรก 5 จังหวัด และมีจังหวัดผ่านการพิจารณา 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก-ขอนแก่น-อุดรธานี ขั้นตอนต่อไปเจ้าของงาน จะเดินทางมาสำรวจพื้นที่จริง ในเดือนธันวาคม 2564 จากนั้นจะมีการพิจารณาเพื่อประกาศ ราวเดือนมกราคม 2565

เรื่องที่สี่ หอการค้าอุดรธานี เสนอเพื่อให้พิจารณาเร่งรัด การพิจารณาแก้ไขผังเมือง ส่วนแรก ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี กับปัญหาพื้นที่สีเขียวในเขต ทน.อุดรธานีและใกล้เคียง สามารถสร้างบ้าน หรืออาคารพาณิชย์กรรมได้เพียง 5 % ได้ดำเนินการปรับให้สามารถใช้พื้นที่ได้ 10 % ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว แต่รอการออกประกาศ ส่วนที่สอง ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ในกรณีพื้นที่สีเขียวคาดขาว ริมถนนมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว แต่สร้างอาคารพาณิชย์กรรมไม่ได้ อยู่ระหว่างการเริ่มแก้ไข ขอให้มีการเร่งรัด ซึ่ง ผวจ.ขอให้โยธาฯ ส่งเอกสารให้ผู้ว่าฯศึกษา ก่อนนำมาพิจารณาอีกครั้ง

เรื่องที่ห้า สภาอุตสาหกรรมอุดรธานี เสนอให้โครงการรถไฟทางคู่-รถไฟความเร็วสูง มาชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง ในช่วงผ่าน ทน.อุดรธานี ที่พบว่าไม่ตรงกับเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่กลับมีเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบโครงการมาชี้แจง มีเพียง จนท.ในพื้นที่อุดรธานี ที่ประชุมให้ประสานกับผู้รับผิดชอบ มาชี้แจงและตอบข้อซักถาม ในการประชุมครั้งต่อไป หากไม่สามารถมาประชุมได้ ให้จัดส่งเอกสาร หรือประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ระบุว่า เวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการรถไฟทางคู่-รถไฟความเร็วสูง ระบุให้ทางรถไฟทั้ง 2 ระบบ ต้องยกขึ้นข้ามเขต ทน.อุดรธานี ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับแจ้ง ว่ารูปแบบของทางรถไฟเป็นแบบใด จนกระทั่งมีการศึกษาและออกแบบ ทางต่างระดับแยกบายพาตอุดรธานี-ขอนแก่น หรือแยกฮอนด้า ผู้ศึกษาระบุว่าทางพาดรถไฟ ใกล้กับสี่แยกฮอนด้า ไม่เป็นไปตามเวทีฯ

โดยรถไฟทางคู่ยังคงอยู่พื้นราบเดิม ส่วนรถไฟความเร็วสูงจะยกสูงข้าม ทำให้การออกแบบทางต่างระดับ บริเวณแยกฮอนด้ามีปัญหา ต้องสร้างทางยกระดับยาว 1.1 กม. ข้ามแยกฮอนด้าในระดับชั้น 3 และลดลงมาในระดับชั้น 2 เพื่อข้ามรถไฟทางคู่ และลอดใต้รถไฟความเร็วสูง จึงขอรับการยืนยันว่าจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะส่งผลกระทบ กับการพัฒนาเมืองอุดรธานี ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ ตามเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ….

บทความก่อนหน้านี้ผอ.รพ.สต.เครียดปืนจ่อขมับโชคดีกระสุนหมด
บทความถัดไป32 องค์กรรัฐ-เอกชนอุดรรวมพลัง“ไมซ์ซิตี้”