เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการฯ คณะทำงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลัง ศบค.ปรับลดพื้นที่ควบคุมโควิด-19 โดยอุดรธานีจากพื้นที่สีแดงเป็นสีแสด

ที่ประชุมแจ้งว่า จากสถานการณ์โควิด-19 อุดรธานีถูกปรับลดพื้นที่ควบคุม จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง เป็นพื้นที่ควบคุมสีแสด มาตรการมีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น อาทิ ใช้อาคารสถานศึกษาได้ แต่อยู่ในมาตรการป้องกันของทางราชการ , กิจกรรมรวมคนเพิ่มจาก 200 คน เป็น 500 คน , รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.64นี้เป็นต้นไป

ขณะการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แม้จะลดลงมาอยู่ที่วันละ 50 รายต่อวัน ก็มีบางวันยังสูงขึ้นแต่ไม่เกิน 100 ราย โดยผู้พบเชื้อส่วนใหญ่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว ที่ตรวจพบจากมาตรการคัดกรอง นอกจากนั้นพบว่าการควบคุมยังไม่สมบูรณ์ จนเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ที่ติดตามควบคุมตอนนี้มี กลุ่มตลาดวังสามหมอ , ตลาดกุมภวาปี , กลุ่มนักฟุตบอลนักเรียน อ.น้ำโสม , พบนักเที่ยวชาว อ.น้ำโสม ติดเชื้อจากร้านข้างแกงซ่องโจนซอย 7 เพิ่ม 1 ราย และอยู่ระหว่างเฝ้าระวังกลุ่มก้อน หลังจากจากงานกฐินในช่วง 14 วัน หวังว่าก่อนปีใหม่พบลดต่ำกว่า 50 รายต่อวัน

จากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงจาก 3,000 คน เหลือ 700 คน ทำ รพ.ไชยวาน-ทุ่งฝน-พิบูลย์รักษ์ ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว และ รพ.อื่นเตียงผู้ป่วยเริ่มว่าง ทำให้มีการทยอยปิด รพ.สนามทั้ง 5 แห่ง สิ้นเดือนนี้จะปิดและส่งคืนเอกชน 4 แห่งยกเว้น รพ.สนามฮักแพง อ.หนองหาน ขนาด 200 เตียง คงสถานที่ไว้สำรองฉุกเฉิน โดยสถานพยาบาลที่เหลือ ได้ปรับให้มีอาคารผู้ป่วย ATK เพื่อรอผลการตรวจซ้ำ PCR รวมทั้ง รพ.เอกชนหลายแห่ง พร้อมรับผู้ป่วย ATK และ PCR ได้มากขึ้น

ด้านการฉีดวัคซีนอุดรธานีมีแนวโน้มดี ยอดสะสมใกล้ถึงเกณฑ์แล้ว แยกเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 เป้าหมาย 80 % ขณะนี้ภาพรวมจังหวัด เข็มแรก 80.16 % เข็มสอง 71.68 % แต่ในรายอำเภอผ่านเกณฑ์เพียง 8 อำเภอ จาก 20 อำเภอ , กลุ่มประชาชนทั่วไปเป้าหมาย 70 % ขณะนี้ภาพรวมจังหวัด เข็มแรก 60.53 % เข็มสอง 51.6 % ในรายอำเภอเมีเพียง อ.เมือง 88.75 % โดยช่วงนี้ใช้การฉีดเชิงรุก ปรับสูตรวัคซีนให้เลือกหลายสูตร ล่าสุดเพิ่มสูตร ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ วันนี้เปิดลงทะเบียน 3,000 คน เพื่อฉีดพรุ่งนี้ครบแล้ว และเปิดลงทะเบียนเพิ่มเพื่อฉีด 27 พ.ย.-2 ธ.ค.64

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ให้เปิดโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสเพิ่ม 15 โรง รวมเป็น 582 โรง จาก 1,098 โรง โดยยังไม่เปิดการเรียนการสอน นร.ประถมศึกษาเพิ่มเติม หลังจากพบว่ามีการติดเชื้อในครู-นักเรียน แม้จะเป็นการติดจากครอบครัว ยังไม่มีการแพร่ในชั้นเรียน แต่พบเป็นระดับประถมศึกษามากถึง 3 เท่า

มติที่สอง ให้มีการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อ หรือ ATK สนับสนุนการจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 1-12 ธ.ค.64 เพื่อคัดกรองกลุ่มเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้เข้าค้าขายในงาน ที่นอกจากต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ยังจะต้องตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง คือ ก่อนงาน-กลางงาน-จบงาน พร้อมเห็นชอบให้การจำหน่ายสินค้าโอท็อป มีผู้ประกอบการจากภาคอีสาน เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่งานได้ และรับการคัดกรองเช่นกัน

มติที่สาม ให้มีการจัดสอบเลื่อนระดับของผู้บริหาร องค์กรปกครองท้องถิ่น สนามสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีผู้สอบรวม 6,000 คน และให้จัดสอบครูผู้ช่วยของ สนง.ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี จำนวน 500 คน ที่สถานศึกษานอกตัวใองอุดรธานี วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติมาตรการ “อุดรธานีวัคซีนโอลี่” โดยก่อนหน้านี้มีติให้สอบบรรจุเข้ารับการราชการ อปท.วันที่ 12 ธันวาคม 2564 จำนวน 30,000 คน ใช้สถานศึกษา 17 แห่ง

และมติที่สี่ เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการโรคติดต่อ ให้จัด “คอนเสิร์ต” กลางแจ้งของอุดรธานี นับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ ต.นาข่า อ.เมือง อุดรธานี ของวงดนตรีหมอลำ “ประถมบันเทิงศิลป์(ชุดเล็ก)” แสดงระหว่าง 20.00-24.00 น. ลักษณะปิดวิคขายตั๋ว มีผู้เข้าชมเกิน 500 คน , จัดเก้าอี้ห่าง 1.5-2 เมตร , ไม่จัดพื้นที่ให้เต้น , งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านหน้า รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ หากไม่เชื่อฟังมาตรการจะเตือนครั้งแรก “เป่านกหวีด” ให้หยุด เมื่อเริ่มใหม่และมีปัญหาอีกให้ยุติการแสดงทั้งหมด……

บทความก่อนหน้านี้32 องค์กรรัฐ-เอกชนอุดรรวมพลัง“ไมซ์ซิตี้”
บทความถัดไปจับไอ้โจรโรคจิตลัก กกน.ในเครื่องซักผ้า