เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองสาธารณสุข จ.อุดรธานี ออกตรวจติดตามการเสนอแผนผัง การจัดงานประชุม-งานเลี้ยง ของโรงแรม และศูนย์ประชุม ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี เพื่อให้มีความคล่องตัวกรณีกิจกรรมเกิน 100 คน ไม่ต้องมาขออนุญาตทุกครั้ง

แห่งแรกโรงแรมเจริญ ทน.อุดรธานี ที่ในช่วงการระบาดรอบแรก มีการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง
ๆแรก 1,447 ตรม. จัดเป็นห้องจัดเลี้ยง 70 โต๊ะ ห้องแบบชั้นเรียน 350 เก้าอี้ ห้องที่สองพื้นที่ 620 ตรม. จัดเป็นห้องจัดเลี้ยง 20 โต๊ะ ห้องแบบชั้นเรียน 80 เก้าอี้ แนะนำให้ปรับลดโต๊ะ-เก้าอี้อีก

แห่งที่สอง มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จ.อุดรธานี ที่เปิดให้บริการก่อนการระบาดรอบแรก 1 ปี มีห้องประชุมขนาดใหญ่ 3 ห้อง สามารถแบ่งย่อยได้ 5 ห้อง ห้องใหญ่สุด 2,432 ตรม. จัดเป็นห้องจัดเลี้ยง 104 โต๊ะ ห้องแบบชั้นเรียน 286 เก้าอี้ แนะนำสลับเก้าอี้เป็นฟันปลา

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ให้สัมภาษณ์ว่า อุดรธานีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30 วันแล้ว ขณะประเทศอยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุก สถานการณ์อยู่ในระดับทรงตัว ซึ่งอุดรธานีก็อยากจะให้พี่น้องประชาชน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกพอสมควรตามสถานการณ์ โดยอุดรธานีได้ดำเนินการไว้ในสองส่วน

“ 1.หลีกเลี่ยงหรือลดนำพา ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าจังหวัด มาตรการที่เราทำอยู่คือ การลงทะเบียนผู้เข้ามาในพื้นที่ ทางท่าอากาศยานอุดรธานี การตั้งจุดตรวจที่ อ.โนนสะอาด อ.หนองวัวซอ และ อ.บ้านดุง ตามช่วงเวลาแล้วแต่จุด การตรวจคัดกรองเชิงรุกของสาธารณสุข 2.ทำพื้นที่ภายในอุดรธานีให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น อาทิ การเข้มงวดกับสถานบริการ สถานบันเทิงมากขึ้น และการล้างทำความสะอาดตลาด ”

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นอีกมาตรการที่จะให้ พี่น้องชาวอุดรธานีทำกิจกรรมได้ดีขึ้น แต่คงจะไม่ดีเท่ากับก่อนมีโควิด-19 ยกตัวอย่างการจัดงานประเพณี เช่น งานมงคลของแต่ละคนที่อยากให้มี แต่จะมีอย่างไรเมื่อเรามีประกาศ หากจะจัดงานกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 100 คน จะต้องเสนอมาตรการ ก่อนจะได้รับอนุญาต

“ คกก.โรคติดต่อ จ.อุดรธานี เห็นว่ามีห้องประชุมขนาดใหญ่ อยู่หลายที่ในโรงแรมฯ และศูนย์ประชุมฯ ให้จังหวัดฯร่วมกับสาธารณสุข ไปดูกับผู้ประกอบการ ว่าสถานที่ใดรับได้เกิน 100 คน โดยสามารถจัดให้มีการนั่ง เว้นระยะห่างกันได้ ทั้งสถานที่ ส่วนรับแขก ห้องน้ำ ทางเดิน ก็ให้เสนอรูปแบบไว้ ไม่ต้องกลับมาขออนุญาตทุกครั้ง ”

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ตอบข้อซักถามด้วยว่า มีการพูดคุยกันเรื่องการเปิด-ปิดสถานที่ หากเป็นสถานที่ดึงดูดคนจากทั่วประเทศ ซึ่งก็ทราบกันว่ามีที่ไหนบ้าง เราขอให้ชะลอเพื่อรับการประเมินก่อน สำหรับสถานที่เกี่ยวกับปากท้อง อย่างตลาดนัด-ถนนคนเดิน จังหวัดยังไม่เข้มมากจนสั่งปิด เพียงแต่ต่องมีมาตรการดูแล

“ ช่วงต้นการระบาดรอบสอง ทน.อุดรธานีมาปรึกษาขอหยุดไว้ก่อน ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้าง ทน.อุดรธานีก็ปรึกษาถ้าจะเปิด ให้พี่น้องได้ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อย ๆ ก็เห็นสมควรจะมาดูเรื่องนี้ เพราะไม่ใช่เฉพาะเปิดหรือปิด ทำอย่างไรจะสวมหน่ากาก 100 % , จะให้เว้นระยะห่าง เดินอย่างไรไม่ให้เบียดเสียดกัน คือถ้าเปิดต้องมีมาตรการรองรับที่ดีด้วย ซึ่งมีการนัดพูดคุยกันแล้ว ”

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ตอบข้อซักถามเรื่องศิลปินหมอลำขอเปิดการแสดงว่า มีการพูดคุยกันอยู่บ้าง ของส่วนราชการบางส่วน ได้รับความต้องการประชาชนมา ก็จะเอาไปปรึกษากันในคณะกรรมการโรคติดต่อ…