เสียงชาวบ้านเห็นด้วย ใช้อาคารบริการพิพิธภัณฑ์เมือง หารายได้จากร้านอาหาร-กาแฟ-ของที่ระลึก มีเสียงคัดค้านเพียง 1 ไม่หวือหวาฮือฮาเหมือนในโซเชียล จนร้านกาแฟแบรนดังต้องหยุด

เวลา 17.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2564 ลานหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (ด้านหนองประจักษ์) เทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น การใช้ประโยชน์ “อาคารบริการ” ในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ตามที่ สนง.ธนารักษ์ จ.อุดรธานี ให้ดำเนินการหลักเกิดกรณี “ร้านกาแฟเบลลินี่” มาเปิดให้บริการ ถูกวิพากษ์จิจารณ์ในสื่อโซเซียลมาก จนมีคำสั่งหยุดพักให้บริการไปก่อน

มีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี , นายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักการช่าง ทน.อุดรธานี , นายศาศวัต สนสายสิงห์. ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ ทน.อุดรธานี ร่วมกันชี้แจงความเป็นมา บรรยากาศการรับฟังเว้นระยะห่าง จนมาขอรับฟังความคิดเห็นที่มีน้อย ต่างจากเสียงวิจารณ์ในสื่อโซเซียล โดยผู้มาร่วมเวทีเห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ชั้น 2 พื้นที่ 80 ตรม. หารายได้จากร้านอาหาร-กาแฟ-ของที่ระลึก มีเสียงคัดค้าน 1 เสียง

ก่อนหน้าการแสดงความคิดเห็น นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี พร้อมคณะ ได้ชี้แจงผู้มาร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นว่า อาคารราชินูทิศ เป็นอาคารขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เดิมมีหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ใช้งานอยู่ แต่ก็มีสภาพทรุดโทรมขาดการบูรณะ

จนในสมัยนายชัยพร รัตนนาคะ เป็นผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี (44-47) ได้เริ่มแนวคิดนำอาคารราชินูทิศ มาเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี” เริ่มจากการขอรับการสนับสนุน จนพบว่าโครงสร้างอาคารมีลักษณะพิเศษ ไม่มีฐานรากและเสา ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้มีแนวทาง อปท.ลงขัน มี ทน.อุดรธานี เป็นเจ้าภาพใหญ่ อบจ.เป็นเจ้าภาพรอง แต่ตามระเบียบราชการทำไม่ได้

ทน.อุดรธานี จึงต้องมาเป็นเจ้าภาพคนเดียว กว่า 15 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี รับการพัฒนาปรับปรุง ด้วยงบประมาณของ ทน.อุดรธานี 3 ครั้ง ในวงเงินรวมที่มากพอสมควร เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เมืองเกิดประโยชน์สูงสุด ท่ามกลางอุปสรรคพอสมควร จนสำเร็จได้รับทั้งคำชื่นชมมามาก แต่ก็เสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์ด้วย

เทศบาลนครยืนยันว่า ได้รับโอนการมาดูแลพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ ที่กำหนดเป็นโบราณสถาน มีแผนที่จะให้ชั้น 2 อาคารบริการ เป็นพื้นที่หารายได้จากกิจกรรม ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม-ของที่ระลึก พื้นที่เพียง 80 ตรม. (เฉพาะตัวร้าน) การหาผู้มาดำเนินการร้านกาแฟ ได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่ เหมือนพื้นที่อื่น ๆ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ทำตามที่ สนง.ธนารักษ์ จ.อุดรธานี ขอให้ดำเนินการ จากนี้ไป ทน.อุดรธานี ก็จะแจ้งสรุปผลการจัดทำเวทีฯ ไปให้ สนง.ธนารักษ์ จ.อุดรธานี อยู่ที่ สนง.ธนารักษ์ฯ จะพิจารณาผู้ประกอบการ ที่ ทน.อุดรธานี คัดสรรตามขั้นตอนไปแล้ว…