เมื่อเช้าวันที่ 26 มกราคม 2564 ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)อุดรธานี ทุกเช้าเพื่อมอนิเตอร์สถานการณ์อุดรธานี มีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นำรองผู้ว่าฯ เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และทางไกลจาก 20 อำเภอ โดยเฉพาะการรายงานสถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า 2019”

นายอุเทน หาแก้ว รองสาธารณสุข จ.อุดรธานี แจ้งว่า อุดรธานีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดต่อกันมาเป็นวันที่สามสิบสี่แล้ว มาตรการในการคัดกรองผู้มาจาก 10 จังหวักลุ่มเสี่ยง มีผู้เดินทางมาเพิ่ม 155 ราย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวเองเฝ้าดูอาการ 14 วัน ซึ่งมีผู้กักตัวเองยังไม่ครบ 1,290 คน

“ สำหรับมาตรการให้โรงแรม และศูนย์ประชุมฯ เสนอรูปแบบมาตรฐานของห้อง ในการจัดโต๊ะ-เก้าอี้-อื่น ๆ เพื่อจัดการประชุม จัดเลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ แบบเว้นระยะห่าง เพื่อเสนอให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม มีผู้ร่วมเกินกว่า 100 คน โดยไม่ต้องมาขออนุญาตซ้ำอีก อยู่ระหว่างการนัดตรวจสถานที่ ”

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรม จ.อุดรธานี แจ้งว่า มีตัวแทนศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน วงหมอลำ และรถแห่ มาพบเพื่อขอให้ทางจังหวัดอุดรธานี ผ่อนปรนให้พวกเขาจัดการแสดงได้ หากเปิดการแสดงได้พร้อมจะไม่รับการเยียวยา ซึ่งในการระบาดรอบแรก การกลับมาเปิดแสดงก็มีมาตรการอยู่แล้ว อาทิ จำกัดจำนวนคนเข้าตามขนาดพื้นที่ การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ยังไม่อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม จนกว่ามาตรการภายในอุดรฯจะเข้มแข็ง เรื่องการเว้นระยะห่างในสถานบันเทิง หรือร้านอาหารที่มีความนิยม ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ก็ยังติดตาม เรื่องผังรูปแบบมาตรฐาน การจัดประชุม-จัดเลี้ยง ขอให้เร่งรัดตรวจพื้นที่ ส่วนการขอเปิดการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน ขอให้วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับสาธารณสุข ร่วมกันกำหนดมาตรการ รูปแบบการจัดการแสดง และการติดตามตรวจสอบ ให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง ว่าเมื่อจ้างไปแสดงผู้รับจ้าง มีมาตรการที่ทางราชการแนะนำแล้ว รีบดำเนินการนำเข้าให้ คกก.โรคติดต่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บ้านดุงเสพยาบ้าทำร้ายลูกระงับเหตุทัน
บทความถัดไปผู้ว่าฯเร่งเครื่องทำเมืองอุดรปลอดภัย