ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซด์ เทศบาลนครอุดรธานี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 กับทางหลวงหมายเลข 2423 หรือทางแยกเข้าสนามบินอุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน ที่กำหนดให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 500 ม. เข้าร่วมประชุมฯ

ที่ปรึกษาฯ ชี้แจงว่า ทางแยกเข้าสนามบินอุดรธานี เป็นจุดทางสามแยกมีปัญหา ปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นทางเข้า-ออกสนามบินอุดรธานี ปัจจุบันทางแยกดังกล่าว เป็นทางแยกใช้ไฟสัญญาจราจร กรมทางหลวงได้เล็งถึงความสำคัญ จึงมีแผนปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับ ซึ่งจะต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ส่วนทางหลวงหมายเลข 216 มีผิวจราจรเป็นคอนกรีตขนาด 3 ช่องทาง โดยทิศทางที่มุ่งเข้าทางแยก จะมีช่องจราจรแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ขณะที่ทางหลวงหมายเลข 2423 มีผิวจราจรเป็นคอนกรีต 2 ช่องทาง มุ่งเข้าทางแยกโดยจะเป็นช่องสำหรับการเลี้ยวขวาเท่านั้น รวมทั้งทุกเส้นทางมุ่งเข้าทางแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบของทางต่างระดับ ขอมารับฟังปัญหาและความต้องการ

วิศวกรที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่า แต่ละวันมีรถผ่านโครงการวันละ 28,000 คัน , ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น ชั่วโมงละ 3,000 คัน ส่วนมากเป็นรถส่วนบุคคล 70 % ,  เป็นรถวิ่งทางตรง 70 % , เลี้ยวขวาเข้าสนามบิน 20-30 % โดยใช้ความเร็ว 50-40 กม.ต่อ ชม. ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วม จะจัดให้มีเวทีรับฟังความเห็น ครั้งต่อไปจะเป็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  (ก.ค.65) จากนั้นจะประชุมสรุปรูปแบบการพัฒนา (ก.ย.65)  , ตามด้วยประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2  (พ.ย.65) และปิดท้ายประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ ( ราว ม.ค.66)

ในการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่ไม่คัดค้าน โดยได้ตั้งข้อสังเกตุไว้หลายประเด็น และขอให้ที่ปรึกษานำไปพิจารณา อาทิ 1.การปรับปรุงขยายถนนทางหลวง 2423 มาจนถึงทางแยกตัดกับทางหลวง 216 ครั้งล่าสุดยังไม่สมบูรณ์ กระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน การเดิน-จักยานสองล้อ-จยย. เพราะถนนมีความกว้างข้ามไปมาอันตราย , 2.ถนนที่ปรับปรุงครั้งก่อนสูงกว่าพื้นที่โรงเรียน และบ้านเรือนกว่า 1 ม. ส่งผลให้น้ำฝนไหลลงไปสร้างความเดือดร้อน  และ3.ขอให้ออกแบบสร้างสะพานลอยคนข้ามเพิ่มเติม …..

บทความก่อนหน้านี้รพ.มะเร็งอุดรฯตั้งเป้าลดป่วยหาเชื้อตั้งแต่ต้นแม้เครื่องมือดีสุดในเซาท์อีสท์เอเชีย
บทความถัดไป“มหกรรมการอ่าน นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป” รวมตำนานพื้นบ้านอุดรฯ เป็นหนังสือเด็ก