ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ อาคารพัชรกิตติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายจูน ยอง จาง ประธาน บ.สิ่งแวดล้อมเกาหลี , นายฮยอก ยอง ควอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.จีออนเทค จก. และนายสุรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง บ.ไทยโซริค รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จก. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การศึกษาความเป็นไปได้ดำเนินโครงการ CMD ก๊าซที่ฝังกลบจากบ่อฝังกลบขยะ ทน.อุดรธานี โคกหนองหาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง อุดรธานี

ตัวแทน บ.สิ่งแวดล้อมเกาหลี (องค์กรรัฐบาลเกาหลี) และ บ.จีออนเทค จก. ในนามสมาคมเกาหลี ชี้แจงว่า การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ CMD ก๊าซที่ฝังกลบจากบ่อฝังกลบขยะ ทน.อุดรธานี สามารถใช้เป็นโรงงานสาธิตเพื่อศึกษาการผลิต และการจัดการหลุมฝังกลบขยะ เพื่อให้ได้ก๊าซผลิตจกระแสไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด จะทำการศึกษาเบื้องต้น 90 วัน ศึกษาออกแบบรายละเอียด 1 ปี โดย ทน.อุดรธานีไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายกว่า 17 ล้านบาท

“ ศูนย์จัดการขยะเทศบาลนครอุดรธานี พื้นที่กว่า 295 ไร่ มีบ่อขยะฝังกลบ 3 บ่อ บ่อที่ 1 ทำการปิดบ่อไปแล้ว , บ่อที่ 2 กำลังใกล้จะปิด และบ่อที่ 3 ยังไม่ดำเนินการ โดยคาดว่ามีขยะฝังกลบไปแล้ว 1.3 ล้านตัน ซึ่งขยะอินทรีย์จะเกิดก๊าซมีเทน 18,000 ลบ.ฟุต/วัน และจะเกิดน้ำเสีย 400 ลบ.ฟุต/วัน เมื่อมีการดำเนินโครงการ ด้วยการวางท่อดักก๊าซมีเทน และดูดน้ำเสียขึ้นมาหมักให้ได้ก๊าซมีเทน น้ำก๊าซไปเป็นพลังงานปั่นกระแสไฟฟ้า ด้วยโรงไฟฟ้าขนาด 1.2 เม็กกะวัตต์ ติดต่อกันอย่างน้อย 20 ปี ”

ตัวแทนสมาคมเกาหลี กล่าวด้วยว่า หากการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ และตัดสินใจดำเนินโครงการจริง จะลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาน้ำเสียเกิดจากขยะ และมีระบบการจัดการขยะยั่งยืน โดยมูลค่าการลงทุนราว 745 ล้านบาท เป็นการลงทุนต่อเนื่องในช่วง 11 ปี โดยเทศบาลนครอุดรธานีจะร่วมลงทุนในวงเงิน 100 ล้านบาท ที่เหลือ 645 ล้านบาท สมาคมเกาหลีเป็นผู้ลงทุน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า ต้องขอบคุณที่หน่วยงานรัฐเกาหลี และภาคเอกชนเกาหลี ให้ความสนใจมาใช้พื้นที่ ทน.อุดรธานี ศึกษาความเป็นไปได้นำก๊าซในบ่อฝังกลบขยะ มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า หากสามารถดำเนินการได้ จะเป็นพลังงานที่มีความสะอาด และแก้ปัญหาการจัดการขยะไปพร้อมกัน เทศบาลนครอุดรธานีมีความยินดี ทำบันทึกความร่วมมือโครงการนี้ ด้วยการให้ใช้สถานที่ และอำนวยความสะอวดแก่ผู้ศึกษา ซึ่งจะทำไปพร้อมกับการแยกขยะเป็นแท่งพลังงาน ของ บ.ไทยโซริค รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จก…..