เวลา 07.30 น. วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี พ.ญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี พร้อมคณะบุคคลากรทางการแพทย์ ร่วมส่ง “ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 30 คน พร้อมรถตู้ 4 คัน ไปปฏิบัติหน้าที่ จ.สมุทรสาคร

“ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จะทำหน้าที่คัดกรอง-ตรวจเชื้อ-สอบสวนโรคเชิงรุก ปกติประจำอยู่ 20 อำเภอๆละอย่างน้อย 3 ทีมๆละ 4 คน อุดรธานีส่งไปแล้ว 3 ครั้งๆละ 30 คน ครั้งนี้ทีมส่งไปจาก อ.กุมภวาปี , โนนสะอาด , วังสามหมอ และ รพ.ศูนย์อุดรธานี นอกจากนี้คณะแพทย์-เภสัชกร-พยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี 9 คน ก็ถูกส่งไปใน รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร นอกจากจะช่วยบุคลากรในพื้นที่ ยังจะได้รับประสบการณ์กับโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรค บางพื้นที่มีการระบาดที่รุนแรง อุดรธานีเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องขอบคุณผู้บริหารสาธารณสุข จ.อุดรธานี ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพราะต้องดูว่าจะเอาใครไปช่วย ในพื้นที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการไปแก้ไขปัญหาระดับประเทศ

“ ขอขอบคุณและชื่นชมทีมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ของจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ เพื่อไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ และสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีระมัดระวัง ปฏิบัติตัวและใช้อุปกรณ์ ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกคนรู้วิธีกันกันดีอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนมีสุขจภาพแข็งแรง ”

บทความก่อนหน้านี้สั่งเลือกตั้ง ส.อบจ.อุดรใหม่9หน่วย7ก.พ.
บทความถัดไปไฟช็อตไหม้บ้านวอด 3 หลังสูญ 2 ล้าน