วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองสั่งเลือกตั้ง ส.อบจ.อุดรใหม่9หน่วย7ก.พ.

สั่งเลือกตั้ง ส.อบจ.อุดรใหม่9หน่วย7ก.พ.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกคำสั่งกกต.ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ใหม่ ตามมาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202
ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง

จึงสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว 18 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับ จ.อุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรายงานการนับคะแนน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จึงยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว และสั่งให้มีการออกเสียงเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม อุดรธานี ,
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขต 3 อ.เมือง อุดรธานี ,
หน่วยเลือกตั้งที่ 25 , 37 , 43 เขต 4 อ.เมือง อุดรธานี ,
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ อุดรธานี
และหน่วยเลือกตั้งที่ 1 , 5 , 6 ต.นาแค อ.นายูง อุดรธานี …..

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดจาก ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ย้ายทะเบียนบ้านในพื้นที่ จ.อุดรธานี ไปอยู่ในเขตเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะได้รับสิทธิเลือกเฉพาะนายก อบจ.อุดรธานี ไม่มีสิทธิเลือกสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี แต่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ใช้สิทธิทั้ง 2 คือ ทั้งนายก อบจ.อุดรธานี และสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี…

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments