เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์กักกันตัวกลุ่มเสี่ยง “ค่ายฮีโร่” หอพักหญิง มรภ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยอุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองสาธารณสุข จ.อุดรธานี นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. พร้อมคณะมอบขนมหวาน “บัวลอยไข่หวาน” ให้กับฮีโร่ที่รับการกักกันตัว 200 คน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมทุกวัน

จากนั้นร่วมกันต้อนรับ “ฮีโร่” ที่เดินทางจาก จ.ภูเก็ต ในโครงการ “ผู้ว่าอุดร พาเมืองบ้าน” ชุดที่ 3 จำนวน 38 คน เป็นหญิง 21 คน ชาย 13 คน และเด็ก 4 คน ด้วยรถบัสปรับอากาศ 2 คัน เมื่อเดินทามาถึงได้รับการคัดกรอง ตามขั้นตอนฉีดพ่นร่างกาย สิ่งของ และกระเป๋าเดินทาง ด้วยยาฆ่าเชื้อ , ล้างมือด้วยเจล , ตรวจวัดอุณหภูมิ , รับเอกสาร 4 ชิ้น คือ กระดาษประจำตัว , ข้อปฏิบัติตนเอง , คิวอาร์โค้ต และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวกับกลุ่มฮีโร่ทั้ง 38 คน ถึงที่มาที่ไปของค่ายฮีโร่ว่า คำว่า “ฮีโร่” หมายถึงทุกคนที่เดินทางกลับจากภูเก็ต และมารับการกักกันตัวที่นี่ 14 วัน และมีสองความหมาย ความหมายแรกเปรียบทุกคนไปทำงานภูเก็ต เป็นฮีโร่ไปทำงานส่งเงินกลับบ้าน ช่วยเหลือครอบครัวที่อุดรธานี ความหมายที่สองเมื่อทุกคนกลับบ้าน และเป็นฮีโร่เข้ามารับการกักกันตัว ที่ส่งผลดีกับครอบครัว เพื่อนบ้าน และชาวอุดรธานี

“ ค่ายฮีโร่แห่งนี้มีผู้เดินทางจากภูเก็ต ทั้งที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ตนเอง รถยนต์รับจ้าง รถยนต์เช่าเหมา ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และยังหารถเดินทางกลับไม่ได้ ทำให้เกิดโครงการ ผู้ว่าอุดรพาเมืองบ้าน เพื่อจัดหารถพาชาวอุดรฯกลับบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งมีเสี่ยต้อย (นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล) พ่อค้าในอุดรธานี ร่วมกับสมาคมฮากกาอุดรธานี ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด ชุดนี้เป็นชุดที่ 3 รวมทั้งหมด 7 คันรถแล้ว ” เรียกเสียงปรบมือกำลังใจเป็นระยะ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวกับเหล่า 38 ฮีโร่ด้วยว่า มาอยู่ในค่ายฮีโร่มีที่พักดี เครื่องนอนพร้อม แม้ไม่มีเครื่องปรับอากาศ อาหารวันละ 3 มื้อ มีขนมหวานอีกวันละ 1 ครั้ง น้ำ-น้ำแข็งพร้อมตลอดเวลา โทรศัพท์มือถือใช้ได้ สั่งอาหารภายนอกมาส่งได้ และมีแพทย์ พยาบาลให้การดูแล ขอให้ทุกคนอยู่ให้ครบ 14 วัน ถ้าใครอยู่ไม่ครบ จะต้องเสียค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารคืนด้วย แล้วก็ยิ้มเชิงหยอกล้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 2- 21 พฤษภาคมนี้ มีผู้เข้ารับการกักกันตัวที่ “ค่ายฮีโร่” 516 คน แยกเป็นลงทะเบียนเดินทางออกมา 380 คน ไม่ได้ลงทะเบียนเดินทางออกมา 98 คน ส่วนหนึ่งได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน หลังจากรับการกักกันตัวครบ 14 วัน ยังเหลือผู้ที่รับการกักกันตัวอยู่อีก 256 คน แยกเป็นกักตัวอยู่ที่ค่ายฮีโร่ 238 คน ส่งไปกักกันตัวที่โรงพยาบาลชุมชน 18 คน

ทั้งนี้ยังมีชาวอุดรธานีที่ลงทะเบียน ขอเดินทางออกจาก จ.ภูเก็ต แต่ยังไม่ได้เดินทางออกมาอีกราว 200 คน สำหรับการเดินทางมาใช้ชุดที่ 3 มีผู้แสดงตัวขอเดินทางมา 50 คน โดยรถบัสปรับอากาศจัดที่นั่งได้คันละ 25 คน แต่เมื่อมีการคัดกรองก่อนเดินทางมา ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง ไม่อนุญาตให้เดินทาง และมีไข้สูงเกินกำหนด…..