อุดรธานีประเมินกิจกรรมผ่อนปรน พบ 570 ผู้ประกอบการ หรือ 7 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่ามาตรฐานสั่งหยุด ขณะนวัตกรรมอ่างล้างมือ จากวัสดุเหลือใช้ของนครอุดร เข้าตาผู้ว่าฯสั่งทำเพิ่ม กระจายย่านแออัดทั่วเมือง และหน้า-ในโรงเรียนเสร็จก่อนเปิดเรียน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธาสรณสุข จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการ , คณะทำงาน และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รายงานมีผู้ติดเชื้อรายสุดท้าย 2 เมษายน 2563 การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยการกักตัวที่บ้าน 40,801 ราย กักกันตัวอยู่สถานที่รัฐจัดให้ 1,226 ราย , การเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เข้าเมือง 4 ด่าน , การตรวจประเมินกิจกรรมหลังมีการผ่อนปรน 2 ครั้งที่ผ่านมา , การเตรียมรับมือผ่อนปรนรอบ 3 และการเปิดเรียน 1 กรกฎาคมนี้ , การเปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 มิ.ย. หลังไม่อนุญาตเข้าเยี่ยมมากกว่า 2 เดือน สสจ.อุดรธานี ขอเข้าประเมินพื้นที่ก่อน และการทำวิจัยถอดบทเรียนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของพื้นที่อุดรธานี

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี และนายอุเทน หาแก้ว รอง สสจ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวว่า การตรวจประเมิน 6 กิจกรรมที่รับการผ่อนปรนรอบแรก พบว่าทำตามมาตรการครบถ้วน 42 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่ครบถ้วนบางส่วน แนะนำไปปรับปรุงแก้ไข 50 เปอร์เซ็นต์ และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า 570 ราย มากที่สุดคือตลาดนัด ต้องสั่งหยุดเพื่อแก้ไข ขณะการตรวจประเมินผ่อนปรนรอบสอง เบื้องต้นพบผู้ประกอบการตื่นตัวดี โดยเฉพาะห้างฯไม่มีสภาพเหมือนเป็นข่าวในส่วนกลาง ยังต้องตรวจประเมินต่อเนื่อง

“ มีหลายกิจกรรมที่อุดรธานีเตรียม เพื่อรอการผ่อนปรนในรอบสาม เมื่อมีคำสั่งมาสามารถขับเคลื่อนทันที และการเตรียมรับกับวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ที่เราจะต้องอยู่กับหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า การจัดสถานที่ล้างมือในจุดสำคัญ ในส่วน ทน.อุดรธานี ได้มีนวัตกรรมอ่างล้างมือ ที่ทำขึ้นจากถังน้ำมันเก่า และจากตู้โทรศัพท์เก่า ไม่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท ไปตั้งตามจุดต่างที่มีคนแออัด โดยการประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนน้ำประปา จะขยายผลไปทั่วทั้งจังหวัด ”

ผวจ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ สถานศึกษาต่างๆจะเปิด อุดรธานีเน้นความสำคัญเรื่อง “สุขอนามัย” โดยเฉพาะการล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ในโรงเรียน และก่อนออกจากโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้ว่าวันชัย จันทร์พร เป็นหัวทีมทำงานเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างการพูดคุยกัน ตั้งเป้าไว้ว่าอ่างล้างมือจะต้องเสร็จ 15 มิถุนายนก่อนเปิดเรียน หากโรงเรียนไม่พร้อมให้ อปท.ไปช่วย ”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ตอบข้อซักถามด้วยว่า อุดรธานีเคยมีคำสั่งปิดโรงแรมบางส่วน ที่ผู้ประกอบการเกรงว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยง คำสั่งมีไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจังหวัดคงไม่มีคำสั่งปิดอีกแล้ว ทางโรงแรมเองกำลังเร่งปรับตัว ซักซ้อมมาตรการต่างๆกันแล้ว แต่ยังคงด่านคัดกรอง 4 จุด ตรวจผู้เดินทางเข้าพื้นที่ และการคัดกรองผู้กลับถึงบ้านทุกคน พร้อมกันนี้เราทั้งภาครัฐเอกชน ยังคงจะต้องช่วยชาวบ้าน ที่ยังมีปัญหาต่อไปอีกระยะหนึ่ง….