ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นับตั้งแต่รถบรรทุกสินแร่ทองแดง จากประเทศลาวพลิกคว่ำตกลงไปในลำห้วยบ้าน สาขาลำห้วยสามพาด จุดผ่านบ้านนาดี ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี มาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2560 หรือกว่า 2 ปี 10 เดือน มีการตรวจพบโลหะหนัก ตกค้างในลำห้วยและสิ่งมีชีวิต จังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งห้ามใช้น้ำ และบริโภคสัตว์น้ำ-พืชน้ำ แม้ทุกฝ่ายจะพยายามแก้ไขต่อเนื่อง แต่ก็ถูกตั้งคำถามว่าผู้ทำให้เกิดเหตุ มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหามากเพียงใด โดยล่าสุดจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ประกอบการเข้ามาเก็บกู้อีกครั้ง

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา (5 พ.ค.63) นายสมบัติ เต็งศรี ประธานกรรมการ บ.เอส เค ที ทราน จก. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เรื่อง การฟื้นฟูตะกอนดินคลองสาธารณะบ้านนาดี มีข้อความว่า ตามที่ จ.อุดรธานี แจ้งให้ บ.เอส เค ที ทราน จก. ดำเนินการฟื้นฟูคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณบ้านนาดี ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีนั้น ทางบริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า ได้ดำเนินการฟื้นฟูตามลำดับการ ของแผนงานร่วมกับคณะทำงานของ จ.อุดรธานีมาโดยตลอด และจากผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินตามที่ท่านได้ส่งมา พบว่าคุณภาพตะกอนดินอยู่ในระดับปลอดภัย

ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ ต้องประสบภัยคุกคามจากโควิด-19 ทำให้บริษัทฯได้รับผลกระทบโดยตรง ส่งผลให้กิจการขาดสภาพคล่องอย่างสูง จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมใดๆ ได้นอกจากการหารายได้มาประคับประคอง ให้บริษัทฯรอดพ้นจากวิกฤตที่รุนแรงครั้งนี้ไปได้ และผลผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินคลองสาธารณบ้านนาดี ก็อยู่ในระดับปลอดภัยดีแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ตะกอนดินลำห้วยบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรภ.อุดรธานี และ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 ระบุว่า การตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน 22 จุด ตลาดลำห้วย 1 กม. เพื่อตรวจหาค่าการปนเปื้อนโลหะหนักต้องไม่เกิน 150 พีพีเอ็ม พบว่ามีจุดเกินค่ามาตรฐานดินตะกอนมากกว่าครึ่ง ที่อยู่ในระดับชั้นตะกอนดิน โดยเฉพาะจุดที่รถคว่ำตรวจพบสูงถึง 8,600 พีพีเอ็ม.

และล่าสุดวันนี้ (20 พฤษภาคม) หลังจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี มีหนังสื่อเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ และคณะทำงานพิจารณาผลกระทบ และจัดทำแผนฟื้นฟูคุณภาพตะกอนดินที่ได้รับการปนเปื้อน ประชุมในเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชรานุวัตร ศาลากลาง จ.อุดรธานี

โดยกำหนดวาระสำคัญ สรุปการดำเนินการแกไขปัญหา การฟื้นฟูคุณภาพตะกอนดิน และวาระพิจารณาการดำเนินการแกไข ปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพตะกอนดิน กรณี บ.เอส เค ที ทราน จำกัด ไม่สามารถดำเนินการแกไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การประชุมเพื่อพิจารณาดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกและเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ที่คาดประชุมครั้งนี้ เป็นเส้นตายเสนอให้ราชการฟื้นฟูลำห้วยเอง และดำเนินคดีทางแพ่งและอาญากับเอกชน ก่อนที่ฝนจะตกลงมาแล้วฟื้นฟูไม่ได้…