เปิดช่องนายก อปท.ไม่ต้องขอสภาฯซื้อวัคซีน จาก มท.สั่งการยกเว้นระเบียบ นายกใช้เงินสะสมได้ทันที เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ไม่ต้องรอเอาเข้าสภาพิจารณา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเวสสุวรรณ เทศบาลนครอุดรธานี นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม ประธานสภา ทน.อุดรธานี เป็นประธานประชุมสภา ทน.อุดรธานี สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบ 24 คน จากกลุ่มรักษ์อุดร 7 คน กลุ่มนครหมากแข้ง 17 คน โดยมีนายธนดร หรือนายกหรั่ง พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี (กลุ่มรักอุดร) นำนางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร , นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ , นายอริยะ แต้สุวรรณ และน.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายก ทน.อุดรธานี แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา ทน.อุดรธานี

นายธนดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี แถลงนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ด้านแรกนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง เรื่องแรกคือ การป้องกันการแพร่ระบาด และการส่งเสริมให้กับประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า ในปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างรุนแรง จึงถือเป็นบทบาทสำคัญของเทศบาลนครอุดรธานีในการป้องกันและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น

การตรวจคัดกรองให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาด รวมถึงการสร้างเครือข่าย และจิตอาสาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกพื้นที่ และประเด็นที่สำคัญคือ และเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการขออนุมัติงบประมาณ จากสภา ทน.นครอุดรธานี ในการจัดซื้อวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกจากวัคซีนหลัก เป็นการช่วยเหลือรัฐบาล ในการเร่งฉีดวัคซีนช่วยชาวเทศบาลนครอุดรธานี

หลังจากแถลงนโยบาย นางวราพร ศิริประเสริฐ สมาชิกสภา ทน.อุดรธานี เขต 1 กลุ่มนครหมากแข้ง อภิปรายสอบถามว่า ผู้บริหารเทศบาลในสมัยที่ผ่านมา ได้ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 91 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อโครานา 2019 นำให้ฉีดให้พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุม และสภาฯได้ให้ความเห็นชอบไปทั้ง 3 วาระไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงขณะนี้การดำเนินการไปถึงไหน ประชาชนใน ทน.อุดรธานี ได้รับการฉีดหรือยัง

นายธนดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี ได้ชี้แจงว่า เรื่องสภาฯชุดเดิมเห็นชอบจัดหาไปนั้น ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคำตอบว่า เป็นเรื่องที่ผ่านมาไปแล้ว เหมือนกับเป็นเรื่องที่หลุดไป สภาฯชุดนั้นไม่มีแล้ว ซึ่งในการประชุมกับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดหาวัคซีนเพิ่ม เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเองได้ใช้อำนาจนายกฯ สั่งจองวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้ว

นายก ทน.อุดรธานี ชี้แจงต่อว่า สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี แนะนำว่าหากจะซื้อวัคซีน มาเพิ่มเติมกับวัคซีนภาครัฐจัดให้ ก็ขอให้จัดซื้อมาเพิ่มอีกประมาณ 30 % ของประชากร ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจึงสั่งจองไป 72,000 โดส จะรู้ผลว่า ทน.อุดรธานีจะรู้ว่าได้หรือไม่ 21 มิ.ย.นี้ หากได้ก็จะมาถึงราว 25 มิ.ย.นี้ ซึ่งการฉีดเป็นหน้าที่ของ สสจ.อุดรธานี ส่วนเงินที่จะนำมาใช้จ่าย ไม่ใช่กรณีที่ผ่านสภาฯไปแล้ว แต่เป็นเงินสำรองภัยพิบัติ ซึ่งเป็นอำนาจของนายกฯ ตรวจสอบดูแล้วมีอยู่ 140 ล้านบาท เพียงพอจะนำมาดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น จ.อุดรธานี ว่า เรื่องเดิม สภา ทน.อุดรธานี ผ่านความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 91 ล้านบาทเศษ เพื่อจัดหาวัคซีนทั้ง 3 วาระ โดยมีการตั้งกรรมการพิจารณา ซึ่งมีบุคลากรจาก สสจ.อุดรธานี มาร่วมพิจารณาด้วย ด้วยการคิดจากประชากร 18 ปีขึ้นไป และราคาวัคซีนที่ 500 บาทต่อโดส เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นมติต่อไป ส่วนกรณีที่ ทน.อุดรธานี จะจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นการใช้อำนาจของนายกฯ นำเงินสะสมมาใช้ได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการ 1608 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ให้ยกเว้นระเบียบข้อ 89 ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบสภาฯ หากเป็นกรณีของการระบาดโคโรนา 2019 (โควิด-19)…..

บทความก่อนหน้านี้เปิดใจ “มาดามอริส” หวังนำยักษ์แสด UDFC ฝ่าวิกฤติโควิดและศรัทธาแฟนบอล
บทความถัดไปสปสช.8 เยียวยาฉีดวัคซีน 47 ราย 1.29 ล้าน