สปสช.8 พิจารณาเยียวยาเบื้องต้น จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบที่ได้รับ ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ ไม่เรียกเงินคืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี ถ.วัฒนานุวงษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ. สปสช.เขต 8 อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขต 8 อุดรธานี ครั้งที่ 4 โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาเป็นประจำทุกวันศุกร์

คณะอนุกรรมการฯ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ศูนย์ควบคุมโรคที่ 8 ได้ร่วมพิจารณาคำร้องช่วยเหลือเบื้องต้น ประกอบข้อมูลความเห็นของแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ในวันนี้รวม 17 ราย กรณีอาการเล็กน้อย-ปานกลาง 15 ราย และเสียชีวิต 2 ราย มีมติชดเชยเยียวยารวม 913,000 บาท ขณะที่การพิจารณารวม 4 ครั้ง รวม 47 ราย กรณีอาการเล็กน้อย-ปานกลาง 43 ราย , กรณีอาการรุนแรงรักษามากกว่า 20 วัน 2 ราย และเสียชีวิตรวม 2 ราย รวมมีมติชดเชยเยียวยาเบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบที่ได้รับรวม 1,287,000 บาท

การพิจารณาผู้เสียชีวิตรายที่ 1 เป็นชาย อายุ 60 ปี อาชีพเกษตรกร ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ฉีดวัคซีน “แอสตราเซนิก้า” เข็มแรกวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ รพ.บ้านแพง นครพนม จากนั้นวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้รับแจ้งผู้ฉีดวัคซีเสียชีวิตที่บ้านพัก หลังจากได้รับการฉีดวัคซีน 4 วัน ผู้เสียชีวิตมีประวัติสุขภาพร่างการแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นครั้งคราว ไม่มีประวัติการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ยกเว้นการตรวจรักษา “ฟัน” ญาติไม่ประสงค์จะให้ชันสูตร ทำให้มีข้อมูลน้อย ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตชัดเจน แต่ได้ผลบกระทบจากการฉีดวัคซีน คณะอนุกรรมการฯมีมติ ชดเชยเยียวยาเบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบที่ได้รับ 400,000 บาท

เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นข้าราชการหญิง อายุ 46 ปี สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ อบต.ใน อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก “ แอสตราเซนิก้า” ที่ รพ.คำตากล้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 มีประวัติป่วยเป็นเบาหวาน รับการรักษามาต่อเนื่อง ไม่ได้ไปพบแพทย์ในช่วง 1 ปี ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับยาทางไปรษณีย์ ก่อนการฉีดวัคซีนยังคงรับประทานยา และฉีดยา แต่หลังจากฉีดวัคซีนไม่ได้รับประทานยา 4 วัน การฉีดวัคซีนไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตโดยตรง แต่การฉีดวัคซีนทำให้เกิดความเข้าใจผิด คณะอนุกรรมการฯมีมติ ชดเชยเยียวยาเบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบที่ได้รับ 400,000 บาท….

บทความก่อนหน้านี้“นายกหรั่ง”ใช้อำนาจซื้อวัคซีนไม่ขอสภาฯ
บทความถัดไปนอภ.แจ้งจับหนุ่มติดโควิดขัดคำสั่ง