เริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ลงใต้ดิน เฟสแรก หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ-แยกศรีวิไล 64.6 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี สัญญาปิดการจราจรบางส่วน ทำงานทั้งกลางวันลดปัญหาจราจร กลางคืนต้องไม่มีเสียงดัง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณวงเวียนน้ำพุ 5 แยกใจกลางนครอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี นายภักดี วงษ์สาพรหม ผอ.กฟภ.เขต 1 อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าอุดรธานี พร้อมรองนายกนครอุดรธานี ผู้บริหาร กฟภ.อุดรธานี ผู้แทน กสทช. ร่วมกิจกรรมคิ๊กออฟ “ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ (ระยะที่ 1) ด้วยการเดินเครื่องเจาะวางท่อร้อยสายรอดใต้ถนน (HDD)

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า ทน.อุดรธานี ร่วมมือกับ กฟภ. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงใต้ดินในเขตใจกลางเมือง รวม 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ถ.อุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถ.โพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยก ถ.อำเภอ) 1,300 ม. , ระยะที่ 2 ถ.ประจักษ์ศิลปาคมตลอดแนว 2,300 ม. , ระยะที่ 3 ถ.อุดรดุษฎี(วงเวียนน้ำพุ-อนุสาวรีกรมหลวง- สามแยกซอย จินตคาม) 2,400 เมตร และระยะที่ 4 ถ.โพศรี (สามแยก ถ.อำเภอ – สี่แยก ถ.มุขมนตรี) 1,560 ม. รวม 7,560 ม.

“ วันนี้เป็นการเริ่มก่อสร้างระยะที่ 1 ซึ่ง ทน.อุดรธานีอุดหนุนงบ 26,480,000 บาท กฟภ.สนับสนุน 43,998,919 บาท รวม 70,478,919 บาท และได้ผู้รับจ้างคือ บ. อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี่ จก. และ บ. MRV วิศวกรรม จก. วงเงิน 64,596,970 บาท ระยะเวลา 360 วัน ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประชาชน และนอกจากนั้น บ.TOT จก. ได้จัดสรรงบทำระบบท่อร้อยสายสื่อสาร เพื่อนำสายสื่อสารทุกค่ายลงใต้ดินพร้อมกัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทน.อุดรธานีได้จัดสรร
งบ 20,000,000 บาท ปรับปรุงทางเท้าให้สวยงาม ”

นายธวัชชัย สีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด สนับสนุนการแก้ปัญหา จัดระเบียบสายสื่อสาร ที่พาดผ่าน
เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ประสานกับผู้ประกอบการ , ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารเหล่านั้น ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ลดปัญหาระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้องและลัดวงจรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย

“ ขอขอบคุณ ทน.อุดรธานี , กฟภ. , กสทช. และบริษัทสื่อสารทุกค่าย ที่ได้ให้ความสำคัญ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ลงมือดำเนินโครงการฯในเขต ทน.อุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญ เสมือนไข่แดงของจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามกำกับดูแลไม่ให้เกิดความล่าช้า และขอให้การก่อสร้างประสบความสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ”

นายภักดี วงษ์สาพรหม ผอ.กฟภ.เขต 1 อุดรธานี เปิดเผยว่า การนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงใต้ดิน นอกจากจะทำให้ทัศนียภาพเมืองสวยงาม และยังสร้างมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วย ทั้งลดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยๆ และแก้ไขปัญหาหากมีไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด มีความทันสมัยป้องกันน้ำที่ท่วมขัง และอายุการใช้งานทนทาน เมื่อระยะแรกแล้วเสร็จจึงจะเริ่มระยะที่ 2

“ ระหว่างการก่อสร้างโครงการราว 1 ปี มีการจัดทำแผนการดำเนินการ ให้ความสำคัญกับผลกระทบน้อยที่สุด จะไม่มีการปิดการจราจรถาวร แต่จะใช้การปิดผิวการจราจรบางส่วน เพื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็คืนผิวจราจรทันที มีการทำงานทั้งเป็นกลางวัน และกลางคืน เพื่อลดปัญหาการจราจรบางช่วง โดยการทำงานช่วงกลางคืน จะต้องเป็นงานที่ไม่มีเสียงดัง หากมีผลกระทบก็จะปรับแผนทันที ผู้ได้ผลกระทบแจ้งที่ กฟภ.อุดรธานี หรือ กฟภ.เขต 1 อุดรธานี ได้ทันที…

บทความก่อนหน้านี้นำร่องบัณฑิตอาสา“บ้านห้วยสำราญ”อุดรธานี
บทความถัดไป16เม.ย.เริ่มใช้มาตรฐานกลิ่นโรงยางคุมเหม็น