วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมเร่งกติกาใหม่คุมเข้มใช้สนามทุ่งศรีเมือง

เร่งกติกาใหม่คุมเข้มใช้สนามทุ่งศรีเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ “ปรับปรุงและขอใช้ทุ่งศรีเมืองจัดกิจกรรม” เพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้ การบำรุง และการดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมือง โดยมีผู้แทนธนารักษ์ จ.อุดรธานี , เทศบาลนครอุดรธานี นำคณะกรรมการจาก อบจ.อุดรธานี , หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้รายงานการใช้พื้นที่สนามทุ่งศรีเมืองที่ผ่านมา จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในช่วงการปรับปรุงได้งดใช้พื้นที่ทั้งหมด เมื่อปรับปรุงเสร็จก็มีความห่วงใยว่าหากมีการจัดงาน จะทำให้สิ่งที่ปรับปรุงเกิดความเสียหาย โดยสภาอุตสาหกรรมอุดรธานีได้ใช้พื้นที่จัดงานไปแล้ว โดยมีกรอบการใช้พื้นที่เบื้องต้น และในช่วงวันที่ 13-22 พฤศจิกายนนี้ หอการค้า จ.อุดรธานี จะเข้ามาจัดงานอีก หรือวันที่ 1-10 ธันวาคมนี้ ก็จะมีการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ก็จะมีกรอบกติกาใช้พื้นที่ ตามร่างกติกาใหม่ที่กำลังพิจารณา

ทั้งนี้กติกาที่ประชุมพิจารณา ได้ล้อเรียนมาจากประกาศกรุงเทพมหานคร ในการใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง มาปรับใช้กับสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการฯเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมี สนง.ธนารักษ์ จ.อุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อดูแลพื้นที่สนามทุ่งศรีเมือง 3 โซน ประกอบด้วย โซน A ลานพิธีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ด้านศาลากลาง) 28 ไร่ , โซน B ลานคนเมือง (ตรงกลาง) 26 ไร่ และ โซน C ลานเอนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) 16 ไร่

(ร่าง)ประกาศกติกา ระบุว่า ได้แบ่งการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นแต่ละโซน A-B-C และระยะเวลาในการใช้พื้นที่ ไม่เกิน 7 วัน และมากกว่า 7 วัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้พื้นที่ก่อน และการรื้อถอนไม่เกิน 5 วัน โดยผู้ขออนุญาตหมายถึง “ผู้รับผิดชอบจัดงาน หรือผู้ขออนุญาต” แก้ปัญหาการว่าจ้างเอกชนมาดำเนินการ หลังจัดงานไม่มีผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม , ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา) , ค่าเก็บขนขยะ , ค่าเสียหาย และอื่นๆ จนมีคดีฟ้องร้องกันในศาล

โดยผู้ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ จะต้องยื่นขออนุญาตจาก สนง.ธนารักษ์อุดรธานี หรือ ทน.อุดรธานี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายงานผู้ว่าฯอนุญาต เมื่อรับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใน สนง.ธนารักษ์ จ.อุดรธานี , จ่ายเงินอุทิศบำรุงทุ่งศรีเมืองให้ ทน.อุดรธานี (โซนละ 3,000-5,000 บาท/วัน) , วางมัดจำค่าเสียหายโซนละ 1-5 แสนบาท ตามพื้นที่ และระยะเวลาจัดงาน , จ่ายค่าเก็บขนขยะไม่เกินระเบียบกฎหมายกำหนด , หลังจัดงานจะต้องส่งมอบพื้นที่คืนใน 3 วัน หากมีความเสียหายต้องปรับปรุง แก้ไขให้กลับมีสภาพเดิม

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวสรุปว่า ให้ สนง.ธนารักษ์อุดรธานี กับ ทน.อุดรธานี ปรับร่างประกาศตามมติที่ประชุม นำไปรับฟังความคิดเห็นประชาชน อาทิ การประชุมกำนัน-ผญบ.ทุกอำเภอในเดือน ต.ค.นี้ , หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรปกครองท้องถิ่น และ ทน.อุดรธานี ให้แล้วเสร็จก่อน 15 พ.ย. เพื่อให้คณะกรรมการสรุป ให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาก่อนสินเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments