วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกท่องเที่ยวเปิดเวทีแจงปรับปรุงหนองสิม-หนองบัว

เปิดเวทีแจงปรับปรุงหนองสิม-หนองบัว

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครอุดรธานี ประกาศแจ้งเชิญชวนประชาชน ร่วมเวทีสาธารณะชี้แจงโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองสิม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีวังมัจฉาหนองบัว พร้อมรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม สวนสาธารณะหนองสิม และ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าวัดอาจสุรวิหาร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว

เทศบาลนครอุดรธานี ระบุว่า ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม และกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีวังมัจฉาหนองบัว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศของสวนสาธารณะให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนสามารถใช้เพื่อการนันทนาการ เพิ่มพื้นที่ปอดของเมืองเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเมือง ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วน อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments