วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมเดินหน้าศูนย์ขยะ อบต.เชียงหวาง

เดินหน้าศูนย์ขยะ อบต.เชียงหวาง

รอมานานกว่า 1 ปีเศษ คณะกรรมการกิจการพลังงาน ยอมให้ศูนย์ขยะ อบต.เชียงหวาง ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะได้ เอกชนเดินหน้าทำความเข้าใจชาวบ้านใน 10 เดือน คาดรอการพิจารณาอีก 8 เดือน ปลายปี 66 อาจจะๆได้เริ่มก่อสร้าง

อุดรธานีมีแผนจัดการขยะ ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 4 ศูนย์ โดยศูนย์ที่ 1 ทน.อุดรธานี ร่วมทุนกับเอกชน อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แบบไพโนไรซีส หรือเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันเตา คาดว่าจะเดินเครื่องได้ปลายปี 2566 , ศูนย์ที่ 2 อบต.เชียงหวาง ออกแบบได้เอกชนร่วมลงทุนแล้ว เป็นแบบเผาสด คณะกรรมการกิจการพลังงาน เห็นชอบให้ดำเนินการต่อได้ หลังจากรอมานานกว่า 1 ปีเศษ ส่วนอีก 2 ศูนย์ฯใน อ.กุมภวาปี และ อ.หนองหาน อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ หลังจากเกิดปัญหา เปลี่ยนตัวเอกชนและสถานที่ไม่พร้อม ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบ “เผาสด” เช่นกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ หอประชุม ชั้น 2 อาคารโภชนาคาร วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ของบริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.14 บ.โพนสว่าง ต.เชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 210 ไร่

พ.ต.อ.ชวิศ ศรีจันทร์ ผู้แทนบริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และที่ปรึกษา ร่วมชี้แจงว่า บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุน และดำเนินการโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสม คือ ลดการเกิดขยะจากแหล่งกำเนิด กําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และนำมาใช้ประโยชน์ โดยแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

การกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับการยอมรับ มีความสามารถในการกําจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 402 ตันต่อวัน พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตติดตั้ง 9.00 เมกะวัตต์ และระบบบําบัดมลพิษที่ได้มาตรฐาน มีการดำเนินการควบคุมการปล่อยของเสีย ออกสู่สิ่งแวดล้อมจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้สัญญาเป็นเวลา 25 ปี

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ประมวลหลักการปฏิบัติ หรือ CoP เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ESA เพื่อจัดส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ในการจัดทำรายงานจะใช้เวลาราว 10 เดือน จากนั้นจะรอการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกราว 8 เดือน จึงจะเริ่มก่อสร้างศูนย์ฯกำจัดขยะ และโรงงานไฟฟ้าจากขยะระบบปิดได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments