วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดรฯร้องทุจริต อปท.ยังครองแชมป์

อุดรฯร้องทุจริต อปท.ยังครองแชมป์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯจาก หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระยาศรีราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ก่อนการประชุมมีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯในระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ของ พล.ต.ท.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน กก.ปปช. , นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายพุฒิพงษ์ เลิศสถืตย์ รองเลขาฯคณะกรรมการ ปปท. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตประธาน กก.ปปช. ในการให้บทบาทจังหวัดในการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริตมากขึ้น

ในการประชุมได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2557-2564 จากข้อมูล 9 แหล่ง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม พบดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีเพียงการตื่นตัวที่เกิดจาก ความหลากหลายของประชาธิปไตย โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น รองลงมาคือตำรวจ และมหาดไทย จากพฤติกรรม ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ , การจัดซื้อจัดจ้าง , การยักยอกทรัพย์สินทางราชการ และการจัดจ้างอันเป็นเท็จ

ใน พ.ศ.2565 พื้นที่อุดรธานีมีเรื่องร้องเรียน 187 เรื่อง สูงสุด อ.เมือง 72 เรื่อง รองลงมา คือ อ.วังสามหมอ 15 เรื่อง , อ.บ้านดุง และ อ.เพ็ญ 12 เรื่อง , อ.กุมภวาปี 10 เรื่อง , อ.หนองหาน และ อ.ไชยวาน 9 เรื่อง , อ.หนองวัวซอ 8 เรื่อง , อ.โนนสะอาด 6 เรื่อง , อ.กุดจับ และ อ.น้ำโสม 5 เรื่อง , อ.พิบูลย์รักษ์ 4 เรื่อง , อ.บ้านผือ 3 เรื่อง , อ.หนองแสง และ อ.ศรีธาตุ 2 เรื่อง , อ.ทุ่งฝน 1 เรื่อง และไม่ระบุอำเภอ 4 เรื่อง

ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจาก คกก.ในการเสนอแนวคิด วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์ และต้องการสร้างแนวร่วม หรือการแสวงหาความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลจากพื้นที่ ที่ผ่านมา ปปช.อุดรธานี ได้รับเรื่องร้องเรียน และลงไปตรวจสอบพบว่า 90 % เป็นเพียงเหตุเคลือบแคลงสงสัย ทำให้ต้องตรวจเพื่อแนะนำ เป็นภาระในเชิงป้องกัน งานปราบปรามมีจำนวนน้อยมาก

ขณะที่คลัง จ.อุดรธานี ระบุว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อุดรธานีทำได้ดีขึ้น ในปี 2564 อุดรธานี เป็นจังหวัด 1 ใน 10 ระดับต้น โดย อปท.181 แห่ง มีแผนการตรวจแก้ไขที่ต้นน้ำ (อบรมระเบียบ) ส่วนกลางน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการ ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท และประชุมให้ความรู้ประชาชน และปลายน้ำ ได้ใช้ตัวชี้วัด IPA

ทั้งนี้เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบด้วย 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต , 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และร่วมกันพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานการต่อต้านในการทุจริตในระดับจังหวัด การกำหนดแนวทาง ระยะเวลา และมอบหมายหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-70) และการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments