วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมYoung Smart Farmer อุดรธานีสัญจร

Young Smart Farmer อุดรธานีสัญจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ฟาร์มผักบ้านดอนม่วง ม.3 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เครือข่าย Young Smart Farmer จ.อุดรธานี จัดให้มีกิจกรรม Young Smart Farmer จ.อุดรธานี สัญจรครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตร จ.อุดรธานี นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรสหกรณ์ จ.อุดรธานี นำเกษตร อ.ประจักษ์ฯ และใกล้เคียง นักวิชาการ , จนท.ส่งเสริมฯ และ มาร่วมให้ความรู้การจัดการฟาร์มปลอดภัย-ปลอดสาร , ขั้นตอนการขอใบรับรองสินค้า ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรค

โดยมีนายจักรินทร์ โพธิพรหม ประธาน Young Smart Farmer จ.อุดรธานี และประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม และนายปริยะสิทธิ เจียรวาปี ประธาน Young Smart Farmer 65 จ.อุดรธานี และ ผจก.ฟาร์มผักบ้านดอนม่วง เจ้าของสถานที่ และเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา นำสมาชิกเครื่องข่าย Young Smart Farmer จ.อุดรธานี มาร่วมกิจกรรมมากว่า 80 คน ส่วนหนึ่งนำผลผลิตที่ประสบความสำเร็จในการผลิต และการตลาด มาจัดแสดง พร้อมให้คำแนะนำและตอบคำถาม

ขณะเดียวกันมีภาคเอกชน ตัวแทนห้างสรรพสินค้า , ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ที่นำผลผลิตของ Young Smart Farmer จ.อุดรธานี ไปกระจ่ายต่อให้ผู้บริโภค ก็เดินทางมายืนยันการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์-เกษตรปลอดภัย ไปจำหน่ายในสาขาต่าง ๆ ตามศักยภาพ และให้ความสนใจสินค้าหลายชนิด ที่นำมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไปจำหน่ายต่อ รวมไปถึงตัวแทนจากธนาคาร ธกส. มาร่วมงานให้ความเชื่อมั่น กับเกษตรกรที่รวมกลุ่ม และที่ใช้เทคโนโลยีช่วยผลิต มีหลักเกณฑ์พิจารณาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

นายจักรินทร์ โพธิพรหม ประธาน Young Smart Farmer จ.อุดรธานี กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มี Young Smart Farmer จากหลากหลายอาชีพ มีประสบการณ์แตกต่างกัน เดินทางกลับบ้านมาทำการเกษตร และเข้ามาร่วมในเครือข่ายฯ ก็มีทั้งประสบความสำเร็จ และยังไม่ประสบความสำเร็จ การมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะทำให้เครือข่ายก้าวไปถึงเป้าหมาย

“ ผมเป็นประธานเครือข่ายฯปี 57 และเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม พร้อมให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยน เราก็ล้มลุกคลุนคลานมานาน ผ่านพ้นปัญหามาต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เคยหยุดเดินไปข้างหน้า วันนี้กล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม มีผลผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ แต่ปริมาณยังไม่มาก ส่งไปขายได้ที่ญี่ปุ่น และบางประเทศ ส่วนกล้วยปลอดภัย (GAP) ส่งขายห้างฯ-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ร้านสะดวกซื้อ ด้วยการแพ็ค 1-2-4 ลูก แต่ต้องแพ็คที่อื่น อีก 8 เดือนเราจะมาแพ็คที่ อ.สร้างคอม ”

นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตร จ.อุดรธานี กล่าวว่า ที่เรียกกันว่า Young Smart Farmer น่าจะเกิดขึ้นในปี 2555 แต่ความจริงเกิดมาตั้งแต่ปี 2540 ตอนนั้นเราเรียกว่า “ยุวเกษตรกร” ทุกฝ่ายก็มีความคาดหวังว่า จะมีเกษตรกรนำแนวคิดใหม่ๆ บวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ รองรับความ้องการอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสังคม ตนเองเรียนเกษตรฯมา ตั้งใจจบแล้วจะไปทำเกษตร แล้วก็ไปทำจริง ๆ แต่ก็ถูกทักท้วงจากพ่อ-แม่ เรื่องการเอานาข้าวบางส่วนมาทำ “สระน้ำ” ก็ต้องถอยมารับราชการ

“ มาถึงวันนี้เวลาเปลี่ยนไป คนรุ่นพ่อ-แม่แบบนั้น ก็คือคนอายุรุ่นผมตอนนี้ แนวคิดไม่เหมือนในอดีต เขายอมให้คนรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยน จึงเกิดเครือข่าย Young Smart Farmer และเชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่น่าสนใจเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่เพียงกล้วยหอมทอง อ.สร้างคอม แต่ยังมีที่ฟาร์มผักบ้านดอนม่วง และเครือข่าย ผลิตพืชผักอินทรีย์ขายตลาดเฉพาะ ในห้างฯ+ซุปเปอร์ฯ+รพ.รัฐ+รพ.เอกชน+อื่น ๆ ตลาดพืชผักอินทร์-ปลอดภัย ยังมีความต้องการผลผลิตอยู่ ”

เกษตร จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีจะมีงานพืชสวนโลก ปี 2569 เราจะต้องมีแผนรองรับ ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่จัดงานที่ “หนองแด” แต่หมายรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ โดยที่ฟาร์มผักดอนม่วง รวมไปถึงฟาร์มของเครือข่าย Young Smart Farmer อื่น ๆ น่าจะเป็นสถานที่รองรับ ผู้คนเดินทางมางานพืชสวนโลกด้วย โดยมีแผนการตั้งกลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับอำเภอ เพื่อขยายเครือข่ายฯมากขึ้น

ในช่วงบ่ายจัดให้มีการประชุมเครือข่าย จัดให้มีการเลือกประธานเครือข่าย Young Smart Farmer จ.อุดรธานี ซึ่งนายปริยะสิทธิ เจียรวาปี ประธาน Young Smart Farmer 65 จ.อุดรธานี และ ผจก.ฟาร์มผักบ้านดอนม่วง ได้รับเลือกเป็นประธานฯ ทำหน้าที่ต่อจากนายจักรินทร์ โพธิ์พรหม ประธานฯที่ผ่านมา และให้ประธานเครือข่าย ปี 64-63-62 เป็นรองประธาน กำหนดเป้าหมายมี “ศูนย์บ่มเพาะ” ให้ครบทุกอำเภอ…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments