เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัยศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นำรองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี คณะกรรมการฯ คณะทำงานร่วมประชุม ที่ห้องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี เป็นวันที่อุดรธานีไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ติดต่อกัน 102 วันแล้ว

ที่ประชุมรายงานสถานการณ์ ภาพร่วมของโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์พบผู้ป่วย 2 ราย รายแรกเป็นทหารจากประเทศอียิปต์ และรายที่สองลูกสาวอุปทูตประเทศใน ทวีปแอฟริกา โดยอธิบายทามไลน์ของผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่เข้ามาในประเทศจนถึงปัจจุบัน กำลังติดตามกลุ่มเสี่ยงมาตรวจ และหากใครคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้มาตรวจ ขณะที่ จ.อุดรธานี ยังจะคง 4 ด่านหลัก โนนสะอาด-เพ็ญ-หนองหาน-หนองวัวซอ ไว้ต่อไป

สำหรับการเฝ้าระวังการปลดล็อคกิจกรรม พบว่าหลายกิจกรรมควบคุมดี บางกิจกรรมมีปัญหากากตก ไม่ว่าจะเป็นสถานบริการ สถานบันเทิง ตลาดนัด ตลาดสด มีปัญหาจุดวัดไข้อุปกรณ์ไม่พร้อม ขาดผู้ควบคุมอุปกรณ์ , ไม่สวมหน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย , ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม , ผู้ประกอบอาหารไม่สวมหน้ากาก ซึ่งได้ตรวจแนะนำให้ทำการแก้ไข ยังไม่มีคำสั่งมาตรการลงโทษ

ส่วนสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา บางสถานศึกษามีปัญหาอุปกรณ์วัดไข้ไม่เพียงพอ เพราะเดินทางมาพร้อมกันในช่วงเช้า ขณะรูปแบบการเรียนแบบ ทั้งเรียนแบบปกติ (ออนไซด์) , เรียนแบบออนไลน์ , เรียนแบบออนแอร์ และเรียนแบบผสมผสาน อยากเสนอให้กลับมาเรียนปกติ เพราะมีปัญหาเด็กที่เรียนออนไลน์-ออนแอร์ พบว่ามีพฤติกรรมไปรวมกันที่บ้าน หรือหอพัก เกรงจะมีปัญหาทางสังคม

ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีเสนอ(ร่าง) ประกาศมาตรการควบคุม การแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต นอกพื้นที่โรงแรมหรือพื้นที่เปิด หลังจาก ศบค.ปลดล็อคให้จัดการแสดงได้ ทำให้ผู้มาขอเปิดการแสดง 2 ราย ทั้งสองรายยืนยันทำตามมาตรการ ศบค.ได้ แต่เมื่อมีการจัดการแสดง รายแรก มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สวมหน้ากาก ควบคุมผู้มาชมไม่ได้ จึงมีคำสั่งปิดเวทีก่อนวงหลักขึ้นแสดง

รายที่สอง มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายนอก คนดื่มแล้วจึงเข้าไปในการแสดง , สวมหน้ากากเข้าไปแต่ถอดออกภายหลัง , และจำนวนผู้ชมเกินกว่า 1 คน/ ตรม.หลายเท่า และแนวป้องกันไม่สามารถป้องกันได้จริง หากยังให้องค์กรปกครองท้องถิ่น อนุญาตให้ใช้เสียงการแสดงได้ แล้วผู้จัดสัญญาจะทำตามมาตรการ ไม่เพียงพอจะควบคุมการแสดงได้ จึงยกร่างประกาศจังหวัดมาคุมคุม ให้อำนาจฝ่ายปกครองมากำกับดูแล โดยร่างจะนำไปปรับก่อนประกาศใช้จริง