เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติ แต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง หนึ่งในนั้น คือ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯนครพนม เป็นผู้ว่าฯอุดรธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

โดยผู้ว่าฯอุดรธานี และว่าที่ผู้ว่าฯอุดรธานี จบรัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ “สิงห์ดำ” เป็นนักปกครองอนาคตไกล เหลืออายุราชการอีกมาก โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เกิด 19 ก.ค.15 อายุ 48 ปี ขณะที่นายสยาม ศิริมงคล เกิด 30 เม.ย.17 อายุ 46 ปี นับเป็นช่วงปีทองของคนหนุ่ม ตอบโจทย์ชาวอุดรธานี อยากได้ผู้ว่าฯไม่มารอเกษียณอายุ (กบเลือกนายอีกแล้ว)

ผู้ว่าฯอุดรธานี หนุ่มมาก-หนุ่มน้อย นำมาเปรียบเทียบกับ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย “พิศาล มูลศาสตร์สาธร” ที่เคยนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯอุดรธานีมาก่อน (คุยกันจนน้ำลายแตกฟอง)

ถ้าจะคิดเพิ่มได้ไหม …ว่าคนหนุ่มมหาดไทยไม่น้อย เคยแวะเวียนเติบโตผ่านอุดรธานี กำลังจ่อคิวเป็นหัวเรือใหญ่ จะช่วย “ซุกยู้” อุดรธานีได้มากกว่าการเป็นพ่อเมืองด้วยซ้ำ

แต่พอสายตากวาดดูคำสั่งย้าย….จะดีใจดีไหม ในตำแหน่ง “รองปลัดกระทรวงมหาดไทย” 3 ท่าน ก็ล้วนเป็นลูกหม้อ “รัฐศาสตร์จุฬา” และเคยมารับตำแหน่งที่ จ.อุดรธานี…ทั้งสิ้น เริ่มจาก

1.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 18 ต.ค.07 (เคยเป็นผู้ว่าฯอุดรธานี)
2.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯตาก เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 16 ก.ค.14 (เคยเป็นรองผู้ว่าฯอุดรธานี)
3.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดวันที่ 19 ก.ค.15 (เป็นผู้ว่าฯอุดรธานี)

ท่านครับ………ลืมพวกผมได้ ไม่อยากให้ลืมชาวอุดรธานี นะครับ