ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริเวณแยกทองใหญ่ หรือแยกชิบูย่าอุดร ย่านธุรกิจหน้าสถานีรถไฟอุดรธานี ยังคงเดินหน้าโครงการ อุดรธานี วอร์ค อเบิ้ล ซิตี้ หลังจากมีการทดลองปฏิบัติการ เมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเย็นวานนี้ โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย , Smart Growth Thailand , เครือข่าย UDON2029 กลุ่มมาดีอิสาน , สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยการปรับพื้นที่บางส่วนออก

โดยนายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักช่างเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมกับ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่หลังมีการปรับเปลี่ยน ตามความเห็นของ Smart Growth Thailand และคณะทำงานทั้งหมด หลังจากได้ทดสอบเห็นสภาพจริง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ด้วยการปรับย้ายกระถางดอกไม้ ออกจากเลนซ้ายสุดก่อนถึงทางแยก ให้รถสามารถวิ่งได้ตามปกติ

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี เปิดเผยว่า การออกแบบทดสอบแยกทองใหญ่ เป็นไปตามหลักวิชาการและกรอบแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด สำหรับการวางผังพัฒนาเมือง มีการนำไปปฏิบัติในเมืองใหญ่ทั้งโลก เมื่อวานมีการนำมาทดสอบได้เห็นภาพจริง ได้รับฟังความคิดเห็น ผลกระทบจากเจ้าของพื้นที่ และส่วนอื่นๆ คณะทำงานได้เห็นควรปรับแก้บางส่วน และพร้อมที่ก็พร้อมที่จะทดสอบต่อ

“ พื้นถนนเลนด้านซ้ายสุดที่ถูกปิดทั้ง 4 ด้าน เพื่อต้องการให้รถลดความเร็วลง ได้รื้อย้ายอุปกรณ์ออกไปทั้งหมด สัญญาณไฟจราจรยังคงเป็น 3 เฟสๆ 1 ไฟเขียวถนนประจักษ์ , เฟส 2 ไฟเขียวถนนทองใหญ่ เวลาเป็นไปตามการคำนวณปริมาณรถ ส่วนเฟส 3 ไฟแดงทั้ง 4 ทิศทางจากเมื่อวาน 20 วินาทีจะเพิ่มเป็น 35 วินาที พร้อมกับจะเร่งติดตั้งเสียงสัญญา ช่วงที่สัญญาณไฟแดงทั้ง 4 ด้านให้คนเดินข้ามถนน พร้อมมีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาแนะนำ ”

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ห้างเซ็นทรัลอุดรธานี มาตามถนนประจักษ์ศิลปาคม มาจนถึงหน้าสถานีรถไฟอุดรธานี มีการเติบโตของโรงแรม ที่พักอาศัยแนวตั้งมากขึ้น อนาคตก็จะมีรถไฟรางคู่ หรือไปจนถึงรถไฟความเร็วสูง มารับส่งผู้โดยสารที่สถานี ผู้คนจำนวนมากไม่ได้มีรถส่วนตัว จะต้องอาศัยการเดิน การปั่น และระบบขนส่งมวลชน ซึ่งการเดินจะมีผลดีกับเศรษฐกิจและสุขภาพ การจัดให้มีทางเดินที่ปลอดภัย ภายใต้การออกแบบที่เหมาะสม จะเกิดขึ้นได้ต้องด้วยชุมชน ผังเมือง และเทศบัญญัติ