ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 การประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ โดย จ.อุดรธานี มีจำนวน ส.ส.ลดลงจาก 9 คนเหลือ 8 คน แต่การแบ่งเขตเลือกตั้งก็จะแนวใกล้เคียงแบบเดิม คือ เขต 1 อ.เมือง (ทน.อุดรธานี , ทม.หนองสำโรง , ทต.หนองบัว และ ต.นาดี) เขต 2 อ.เพ็ญ , อ.เมือง (ต.บ้านขาว , ต.นากว้าง , ต.นาข่า , ต.กุดสระ , ต.หนองบัว , ต.สามพร้าว ต.หมูม่น และ ทต.นาข่า) อ.พิบูลย์รักษ์ (ยกเว้น ต.นาทราย) เขต 3 อ.บ้านดุง , อ.ทุ่งฝน , อ.สร้างคอม และ อ.พิบูลย์รักษ์ (ต.นาทราย)

เขต 4 อ.หนองหาน , อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.เมือง (ต.โนนสูง , ต.หนองนาคำ , ทต.หนองไผ่ , ทต.หนองขอนกว้าง และ ทต.โนนสูง-น้ำคำ) เขต 5 อ.วังสามหมอ , อ.ไชยวาน , อ.ศรีธาตุ , อ.กู่แก้ว และ อ.กุมภวาปี (ต.ศรีออ , ต.ท่าลี่ และ ทต.เวียงคำ) เขต 6 อ.หนองแสง , อ.โนนสะอาด , อ.กุมภวาปี (ยกเว้น ต.ศรีออ , ต.ท่าลี่ และ ทต.เวียงคำ) , อ.เมือง (ต.บ้านตาด ,ต.บ้านจั่น และ ทต.บ้านจั่น) เขต 7 อ.กุดจับ , อ.หนองวัวซอ และ อ.เมือง ( ต.หนองไฮ , ต.โคกสะอาด , ต.นิคมสงเคราะห์ , ต.เชียงพิณ , ต.บ้านเลื่อม , ต.เชียงยืน และ ทต.นิคมสงเคราะห์
และเขต 8 อ.บ้านผือ , อ.น้ำโสม และ อ.นายูง

นายศราวุธ เพชรพนมพร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กกต.อุดรธานี เสนอการแบ่งเขตไป 3 รูปแบบ สำหรับประกาศที่ออกมาเป็นรูปแบบที่ 4 บางเขตมีการปรับเปลี่ยนบ้าง อย่างเช่นเขต 1 จากเดิมมี ต.บ้านจั่น และ ทต.บ้านจั่น ก็เปลี่ยนเป็น ต.นาดี แต่ในภาพรวมก็ยังถือว่ารับได้ เพราะพื้นที่ยังเป็นเขตหลักของเขตเดิม ที่คงจำเป็นเอาพื้นที่ตำบลมาเพิ่มเติม จากที่จำนวนเขตลดลง

นายธีระชัย แสนแก้ว อดีต ส.ส.หลายสมัย พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า เขตที่แบ่งออกมาเขตหลักยังเหมือนเดิม แต่ได้ดึงพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติม ผู้สมัครทุกคนได้รับผลกระทบหมด ก็ถือว่าเท่าเทียมกับ ผู้สมัครเองก็น่าจะยอมรับการแบ่งครั้งนี้ โดยภาพรวมของอุดรธานีรับได้

นพ.วิชัย ชัยจิตวนิชกุล ส.ส.อุดรธานี หลายสมัย พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จำนวนเขตเลือกตั้งที่ลดลง ทำให้พื้นที่แต่ละเขตมากขึ้น ส.ส.ที่จะมาทำงานก็ต้องเหนื่อยขึ้น ไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้ง แต่หมายถึงการต้องทำหน้าที่กว้างขึ้น ภาพรวมทั้งจังหวัดถือว่ารับได้