วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองเพื่อไทยรักษาเก้าอี้ ส.ส.อุดร ทั้ง 8 เขต

เพื่อไทยรักษาเก้าอี้ ส.ส.อุดร ทั้ง 8 เขต

รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)จังหวัดอุดรธานี อย่างไม่เป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชากร 1,583,092 คน มีเขตเลือกตั้ง 8 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ได้ 8 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,176 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,218,649 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 826,666 คน คิดเป็น 67.83 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 49,647 บัตร คิดเป็น 6.01 เปอร์เซ็นต์ บัตรไม่เลือก 8,393 บัตร

เขต 1 อ.เมือง (ทน.อุดรธานี , ทม.หนองสำโรง , ทต.หนองบัว และ ต.นาดี)
เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย นายศราวุธ เพชรพนมพร 30,963 คะแนน
เบอร์ 10 พรรคอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ 26,552 คะแนน
เบอร์ 17 พรรคพลังประชารัฐ นายโกเมนท์ ทีฆธนานนท์ 24,635 คะแนน

เขต 2 อ.เพ็ญ , อ.เมือง (ต.บ้านขาว , ต.นากว้าง , ต.นาข่า , ต.กุดสระ , ต.หนองบัว , ต.สามพร้าว ต.หมูม่น และ ทต.นาข่า) อ.พิบูลย์รักษ์ (ยกเว้น ต.นาทราย)
เบอร์ 10 พรรคเพื่อไทย นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 32,587 คะแนน
เบอร์ 5 เพื่อภูมิใจไทย นายหรั่ง ธุรพล 24,209 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคพลังประชารัฐ นายวิชัย ชัยจิตวนิชกุล 17,400 คะแนน

เขต 3 อ.บ้านดุง , อ.ทุ่งฝน , อ.สร้างคอม และ อ.พิบูลย์รักษ์ (ต.นาทราย)
เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย นายขจิตร ชัยนิคม 36,728 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคภูมิใจไทย นายโชคเสมอ คำมุงคุณ 24,385 คะแนน
เบอร์ 13 พรรคอนาคตใหม่ นางภรัชฎา ศรีไชยมูล 13,906 คะแนน

เขต 4 อ.หนองหาน , อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.เมือง (ต.โนนสูง , ต.หนองนาคำ , ทต.หนองไผ่ , ทต.หนองขอนกว้าง และ ทต.โนนสูง-น้ำคำ)
เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย นางอาภรณ์ สาราคำ 47,734 คะแนน
เบอร์ 12 พรรคอนาคตใหม่ พ.ท.ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม 21,739 คะแนน
เบอร์ 16 พรรคพลังประชารัฐ นายสาคร รอดขันเมือง 9,845 คะแนน

เขต 5 อ.วังสามหมอ , อ.ไชยวาน , อ.ศรีธาตุ , อ.กู่แก้ว และ อ.กุมภวาปี (ต.ศรีออ , ต.ท่าลี่ และ ทต.เวียงคำ)
เบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 40,271 คะแนน
เบอร์ 18 พรรคภูมิใจไทย นายธีระชัย แสนแก้ว 17,643 คะแนน
เบอร์ 5 พรรคอนาคตใหม่ นายอนันต์ อัมรินทร์ 15,321 คะแนน

เขต 6 อ.หนองแสง , อ.โนนสะอาด , อ.กุมภวาปี (ยกเว้น ต.ศรีออ , ต.ท่าลี่ และ ทต.เวียงคำ) , อ.เมือง (ต.บ้านตาด ,ต.บ้านจั่น และ ทต.บ้านจั่น)
เบอร์ 15 พรรคเพื่อไทย นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น 41,308 คะแนน
เบอร์ 3 พรรคอนาคตใหม่ ว่าที่ รท.สมพร วรรณสุทธิ์ 20,124 คะแนน
เบอร์ 8 พรรคพลังประชารัฐ นายมนตรี พึ่มชัย 14,250 คะแนน

เขต 7 อ.กุดจับ , อ.หนองวัวซอ และ อ.เมือง ( ต.หนองไฮ , ต.โคกสะอาด , ต.นิคมสงเคราะห์ , ต.เชียงพิณ , ต.บ้านเลื่อม , ต.เชียงยืน และ ทต.นิคมสงเคราะห์
เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 46,335 คะแนน
เบอร์ 6 พรรคอนาคตใหม่ นายจักรภัทร ชื่นชมกุล 19,447 คะแนน
เบอร์ 15 พรรคพลังประชารัฐ นายนริศ ประกอบใส 7,230 คะแนน

และเขต 8 (เขียวอ่อน) อ.บ้านผือ , อ.น้ำโสม และ อ.นายูง
เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย นางเทียบจุทา ขาวขำ 58,318 คะแนน
เบอร์ 8 พรรคอนาคตใหม่ นายศราวุธ หอมพรมมา 15,604 คะแนน
เบอร์ 18 พรรคพลังประชารัฐ นายสุจริต อาณารักษ์ 6,715 คะแนน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments