ไข้เลือดออกฤดูฝนอุดรธานีระบาด ปีนี้ยอดป่วยพุ่ง 444 ราย ล่าสุดวันละ 7.4 คน ทุกวันศุกร์ช่วยจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 การระบาดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรุ่นแรงขึ้น เมื่อเทียบสถิติวันที่ 5 มิ.ย. กับวันที่ 10 มิ.ย. พบว่าจำนวนป่วยตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นจาก 407 ราย เป็น 444 ราย หรือภายใน 5 วัน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 37 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นวันที่ 10 มิ.ย.13 ราย หรือเพิ่มขึ้นวันละ 7.4 คน โดยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเกิดในพื้นที่ อ.เมือง 19 ราย , อ.เพ็ญ 5 ราย , อ.บ้านดุง อ.หนองวัวซอ อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ อำเภอละ 2 ราย , อ.ไชยวาน อ.บ้านผือ อ.สร้างคอม อ.กู่แก้ว อ.ประจักษ์ อำเภอละ 1 ราย

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี-10 มิ.ย. มีรวม 444 ราย เข้ารับการรักษาและหายกลับบ้าน 422 ราย ยังนอนพักรักษาตัวที่ รพ. 22 ราย ด้วยอาการไม่รุนแรง ที่ รพ.อุดรธานี 4 ราย , รพ.บ้านดุง 3 ราย , รพ.เพ็ญ 3 ราย , รพ.หนองวัวซอ 2 ราย , รพ.ศรีธาตุ 2 ราย , รพ.เอกชน 2 ราย , รพ.ประจักษ์-ไชยวาน-บ้านผือ-สร้างคอม โรงละ 1 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่อำเภอที่มีผู้ป่วยลดลงคือ อ.บ้านดุง และ อ.บ้านผือ ขณะที่อำเภอยังไม่พบผู้ป่วยมี 6 อำเภอคือ โนนสะอาด ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ หนองแสง น้ำโสม นายูง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าทุกปี เราต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ มาช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาด