อุดรธานีลู่ทางสดใส ก้าวเข้าสู่ไมซ์ซิตี้ ทีเส็บรับรองแล้ว 5 โรงแรม 1 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า ที่สนใจก็เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่ม

เวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) หรือ TMVS และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) หรือ AMVS โดยมีนางอรชร ว่องพรรณงาม ผอ.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ นำผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.อุดรธานี และใกล้เคียงเข้าอบรม 53 คน

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผอ.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ มีจุดมุ่งหมายยกระดับเมืองต่างๆของไทย ให้เป็นจุดหมาย ปลายทางการจัดประชุมองค์กร ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ) หรือ สสปน. หรือ ทีเส็บ ได้รวบรวมมาตรฐานจากหลายประเทศ มาพัฒนาเป็นมาตรฐานประเทศไทย (TMVS) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 57 จนปี 60 กลุ่มประเทศอาเซียนำได้รับรอง ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS)

“ ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการพัฒนา สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์การรองรับการจัดงานในระดับนานชาติ ทั้งด้านกายภาพ เทคโนโลยี และการให้การบริการ ทุกคนคุ้นชื่อว่า TMVS มาตรฐานนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ อาทิ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ ได้ใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานเพื่อยกระดับคุณภาพ การให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการรองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ”

ผอ.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่จัดงาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ประเภทห้องประชุม 238 แห่ง 910 ห้อง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 10 แห่ง 23 ห้อง และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 16 แห่ง ส่วนมาตรฐาน AMVS ผ่านการรับรองมาตรฐาน AMVS ประเภทห้องประชุมแล้ว 33 แห่งทั่วประเทศ สำหรับ จ.อุดรธานี ได้รับรองมาตรฐานสถานที่แล้ว 6 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา , เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี , เจริญโฮเต็ล , พาราไดซ์โฮเต็ล , ประจักษ์ตราดีไซด์ และพรรณนารายโฮเต็ล

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผอ.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวตอนท้ายว่า ทีเส็บต้องการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 2-4 ดาว ให้พัฒนาสถานที่ การบริหารจัดการ ให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ก่อนที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากล คือ ISO ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งในการรองรับงานไมซ์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากแนะนำบุคลากรทีเส็บยังมีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์สถานที่ได้รับรองไปทั่วโลก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทีเส็บเริ่มเข้ามาช่วยอุดรธานี สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด ที่มีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์โดยธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงไปจังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยโครงข่ายการคมนาคม ตลอดจนเชื่อมไปสู่เมืองใหญ่ ทั่วทุกภาคด้วยสนามบิน กับอนาคตรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ขณะที่อุดรธานีถูกยกเป็น “สปอตซิตี้” ภาคต่างๆมีความเข้มแข็ง มีการลงทุน “ซิตี้บัส” และพูดคุยเรื่อง “กฎบัตรอุดรธานี” ขอบคุณที่ทีเส็บเข้ามาช่วย เพราะจะเป็นการสร้างโอกาสให้เมืองมากขึ้น…..