เวลา 15.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ลานหน้ากองบังคับการ กองบิน 23 อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จำนวน 21,058 คน

ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การแปรอักษรคำว่า “Bike อุ่นไอรัก อุดรธานี” ของนักปั่น กว่า 1,200 คัน/คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำขบวนนักปั่นขบวน A จากกองบิน 23 ไปสี่แยกเลี่ยงเมืองอุดรธานี –ขอนแก่น ไปสี่แยกเลี่ยงเมืองอุดรธานี-สกลนคร ปั่นไปตามถนนนิตโย ผ่านห้าแยกน้ำพุ ผ่านห้าแยกหอนาฬิกา ถึงสี่แยกชลประทานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัฒนานุวงศ์ ถึงสามแยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เลี้ยวขาวไปตามถนนเทศาภิบาล ถึงสี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล 2 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศุภกิจจรรยา

ถึงหน้าพระตำหนักหนองประจักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่านักปั่นร่วมทำกิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำหนองประจักษ์ด้วยการโยนจุลินทรีย์ก้อน (EM BALL) สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองสะอาด สวยงาม บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ก่อนปั่นออกจากศาลเทพารักษ์ ตามถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองบัวลำภู ถึงสี่แยกเลี่ยงเมืองอุดรธานี-ขอนแก่น เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทหาร เข้าเส้นชัยที่กองบิน 23

สาย B ระยะทาง 12 กิโลเมตร จากกองบิน 23 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทหาร ผ่านห้าแยกพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ที่ลำห้วยหมากแข้งหมากแข้ง ปั่นตรงไปตามถนนศรีสุข เลี้ยวขวาถนนเทพารักษ์ ทำกิจกรรมจิตอาสา ริมคลองเจริญ แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่กองบิน 23 สาย C ระยะทาง 8 กิโลเมตร เริ่มปั่นจากกองบิน 23 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทหาร กลับรถที่พระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ปั่นมาตามถนนทหาร มาเข้าเส้นชัยที่ กองบิน 23