อธิบดีกรมโยธาฯฟื้นถนน ค7 (บางส่วน) เพิ่มถนนกว้างไปสนามบินอุดร 1.05 กม.ให้โยธาฯนครอุดร นำ “จัดรูปที่ดิน” ขับเคลื่อนให้เจ้าของที่ดินพอใจ ไม่รับค่าเวนคืน ได้ถนนกว้าง 25 เมตรตอบแทน หากไฟเขียวจะให้เงินมาสร้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ทน.อุดรธานี โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี พร้อมคณะ และโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ร่วมเดินทาง ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ในการนำการจัดรูปที่ดิน สานต่อตัดถนนสาย ค7 (บางส่วน) ในผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี เพื่อเพิ่มเส้นทางเดินทางไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

สำหรับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2535 และทำการแก้ไขมาเป็นฉบับที่ 3 โดยบางส่วนได้กำหนดแนวถนนสายต่างๆ รองรับการเติบโตของเมือง ซึ่งแนวถนนตามประกาศ ไม่สามารถอนุญาตให้ปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างถาวรได้ รวมทั้งถนนสาย ค7 เป็นถนนความกว้าง 25 เมตร ที่เริ่มจากปากซอยจินตคาม ถ.ทหาร มาตัดกับถนนอำเภอ ถนนเรศวร ถนนพรหมประกาย และไปถึงถนนวงแหวน แต่ที่ผ่านมาติดปัญหาดำเนินการไม่ได้ โดยเฉพาะ “ค่าเวนคืน”

สนง.โยธาธิการ จ.อุดรธานี เห็นควรว่าแนวถนนบางส่วน น่าจะสามารถดำเนินการได้ ในรูปแบบของการจัดรูปที่ดิน ที่เจ้าของที่ดินแนวถนนยินดี ยอมสูญเสียผลประโยชน์จากที่ดินหายไป และรับผลดีจากถนนตัดผ่านกว้าง 25 ม. โดยเสนอแนวถนนระหว่างถนนนเรศวร (ชุมชนพาสุก) กับถนนพรหมประกาย ระยะทางราว 1,051 เมตร ถนนสายนี้จะเพิ่มศักยภาพ สร้างผลดีต่อเมืองอุดรธานี เป็นทางเลือกไปท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

“ ปัจจุบันเส้นทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี หากเริ่มต้นที่ห้าแยกน้ำพุประจักษ์ เส้นทางหลักไปด้านถนนวงแหวน เป็นถนนขนาดใหญ่มาตรฐาน ระยะทาง 7.5 กม. , เส้นทางรองผ่านถนนพรหมประกาย ระยะทาง 4.5 กม. แต่มีสภาพคักแคบขยายไม่ได้ แต่หากมีการตัดถนนสาย ค7 จะเป็นถนนกว้างมาตรฐาน ระยะทาง 4.5 กม. ยังจะเพิ่มพื้นที่ถนน และเปิดเมืองในด้านนี้ด้วย ”

สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ระบุด้วยว่า ถนนตามผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี มีปัญหาในเรื่องค่าเวนคืนทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถสร้างถนนใหม่ได้ การนำ “การจัดรูปที่ดิน” มาเป็นเครื่องมือสร้างถนน ได้นำมาใช้ในทั่วประเทศ มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ อยู่ที่ความพร้อมใจกันทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกัน เมื่อยินยอมไม่รับค่าเวนคืน โยธาธิการก็จะสนับสนุนงบก่อสร้างให้ สามารถทำได้ในระยะเวลาไม่นาน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี ชี้แจงว่า เป็นข้อเสนอของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี โดย ทน.อุดรธานี จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการพูดคุย ซึ่งหลักการของ “การจัดรูปที่ดิน” มีรูปแบบทำมาแล้วทั้งประเทศ ผังของที่ดินและจำนวนพื้นที่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ แต่จะได้ถนนมาทดแทนกว้าง 25 ม. จะต้องรอให้โยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี ทำข้อมูลพื้นฐานก่อนจะนัดคุยกัน ถ้าถนนเส้นนี้เกิดขึ้นได้ อุดรธานีจะได้ประโยชน์ทุกภาพส่วน ….