วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมถามหา“ไอ้โม่ง-ชงแก้แบบ”พืชสวนโลก

ถามหา“ไอ้โม่ง-ชงแก้แบบ”พืชสวนโลก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือ การปรับผังแม่บทโครงการ “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี” โดยมีรอง ผวจ.อุดรธานี , นายก อบจ. , มรภ. , หอการค้า , สภาอุตสาหกรรม , ภาคประชาชน นำคณะกรรมการฯ-คณะทำงานฯทุกคณะ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และผู้รับจ้างออกแบบแผนแม่บท ประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนประชุมใหญ่ (30 พ.ย.66)

ที่ประชุมได้รายงานตามที่คณะกรรมการอำนวยการงานพืชสวนโลก ได้ปรับกรอบวงเงินงบประมาณ ของงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และงานอาคาร จาก 1,686.76 ล้านบาท ลดลงเหลือ 1,011.76 ล้านบาท และนำงบฯไปปรับเพิ่มให้งานพืชสวนจาก 125 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท ซึ่งอุดรธานีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว ผู้รับจ้างได้แจ้งกลับมาว่า ผู้รับจ้างฯได้ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด การปรับลดงบประมาณ ได้กระทบไปถึงงานที่ส่งมอบไปแล้ว จึงมีข้อสอบถามและแจ้ง 4 ข้อ ”

“ 1.ขอทราบเหตุผลในการปรับลดงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขแบบ ตามที่ได้ส่งมอบงานในงวดที่ 2 ต่อไป , 2.ขอท้วงติงที่กระทบต่อสัญญาจ้าง ที่ตรวจรับมอบงานงวดที่ 2 จะกระทบต่อสัญญาจ้างหรือไม่ , 3.ขอสงวนสิทธิตามสัญญาจ้าง ในการขยายเวลาการออกแบบเพิ่มอีก 90 วัน , และ 4. ขอสวนสิทธิการคิดค่าบริการวิชาชีพเพิ่มเติม เพราะต้องมีการแก้แบบใหม่ ที่ดำเนินการไปแล้วอีกครั้ง ”

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ได้ขอให้มีการแก้ไข “ผังแม่บท” ด้วยการนำเสนอรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ให้คณะกรรมการตรวจรับงานออกแบบแผนแม่บท และเสนอผ่านคณะกรรมการสถานที่ เพื่อรับทราบและพิจารณา แต่ไม่มีข้อยุติจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณามีความเห็นให้ใช้ “แบบเดิม” แต่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังยืนยันขอ “สงวน” เรื่องนี้ไว้ และได้รับการประสานจาก จนท.กรมวิชาการเกษตร ให้ จ.อุดรธานี ทบทวนพิจารณาเรื่องนี้ …จึงเชิญทุกผ่านมาหารือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอความคิดเห็นทุกผ่านเริ่มจาก นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้า (อีสาน) , นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี , พ.ท.วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม , นายนภดล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้า , นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ประชารัฐ และหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความเห็นในทางเดียวกัน คือ อาจจะขัดกับระเบียบกฎหมาย (ปปช.มาสำเนาเอกสารไปแล้ว) เกรงจะเกิดความล่าช้า จึงให้ใช้รูปผังแบบผังแม่บทเดิม ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงจะนำมาแก้ไขช่วงหาผู้รับจ้างได้

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า แบบที่ออกมายังไม่ตอบโจทย์ที่ อบจ.อุดรธานี ที่จะต้องเข้าไปบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องหารายได้มาดูแล ไม่ใช่เฉพาะเพียงการจัดงานพืชสวนโลก ต้องมีกิจกรรมของรับ “อีเว้น” ซึ่งจะปรับตามความเหมาะสม แต่การปรับกรอบงบประมาณ และขอแก้ผังแม่บทกำลังส่งผลกระทบหลายส่วน โดยตั้งคำถามว่า ใครจะมารับผิดชอบเรื่อง การขอขยายเวลาออกแบบผังแม่บท ซึ่งจะทำให้งานล่าช้าออกไปอีก และเรื่องงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น

“ อุดรฯช่วยกันผลักดันโครงการนี้ จนเราได้รับสิทธิเสนอชื่อ และได้สิทธิในการจัดงาน แม้จะมีบางหน่วยเก็บเรื่องไว้ ผังแม่บทที่กำลังทำกันอยู่ ต้องผ่านการทำประชาพิจารณา 3 ครั้ง เราสัญญากับชาวบ้านว่า เมื่อผ่านแต่ละขั้นตอนจะไปแจ้ง ถึงตอนนี้กำลังรอผ่านงวดที่ 3 ก็มีการปรับแก้วงเงินสูงมาก กรมวิชาการเกษตรก็ขอปรับแก้ผังแม่บทอีก เอารูปแบบที่จะแก้มาเสนอ ถามว่ากรมวิชาการเกษตรทำเอง หรือใครที่ไหนเป็นคนทำขึ้นมาให้ ”

นายภาคภูมิ ปุผมาส ประชารัฐ จ.อุดรธานี กล่าวว่า เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน เรื่องปรับลด-เพิ่มงบประมาณเราพูดกันมาก โดยเฉพาะคำสั่งที่ให้ปรับงบประมาณ มาสั่งให้คณะกรรมการตรวจงานฯได้หรือไม่ และเมื่อทำไปแล้วหากผิดระเบียบ คนรับผิดชอบก็ไม่ใช่คนสั่ง แต่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ตอนนี้ผู้รับจ้างเขาแย้งมาแล้ว และยังจะให้มาปรับผังแม่บทอีก ตนเองก็อยากรู้ว่า “ไอ้โม่ง” ที่สั่งมาคือใคร

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี และประธานคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน “ศึกษาออกแบบผังแม่บท” กล่าวว่า คณะกรรมการฯทำหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด คือการตรวจรับมองงานตาม “ทีโออาร์” เมื่อผู้รับจ้างแจ้งสงวนสิทธิ ขอขยายเวลาและขอเงินเพิ่ม หลังมีคำสั่งการปรับวงเงินงบประมาณ ก็จะต้องหารือหาข้อยุติเรื่องนี้ ส่วนการขอปรับผังแม่บท คณะกรรมการฯยังไม่ได้รับเรื่อง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี แจ้งว่า จะนำผลการประชุมหารือในวันนี้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ไปร่วมประชุมแทนประธานหอการค้าไทย ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรงงเกษตรฯ เป็นประธานในที่ประชุม คาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาในที่ประชุม….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments