วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดร-กวก.เห็นต่างปรับผังพืชสวนโลก

อุดร-กวก.เห็นต่างปรับผังพืชสวนโลก

กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ชงขอปรับผังงานพืชสวนโลก อุดรฯไม่ค้านแต่ขอใช้ผังเดิม อ้างข้อมูลยังไม่ครบเกรงงานช้า จากบทเรียนปรับลดงบประมาณ ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่ม-ขยายเวลา 90 วัน จะมาขอปรับผังอีกอาจต้องแก้สัญญา เปิดทางปรับผังหลังศึกษาเสร็จ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการ และคณะทำงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า และพิจารณาปรับผังแม่บท

จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งถึงการของบกลางจาก ครม. มาเพื่อดำเนินการปรับสถานที่จัดงาน “พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด” ต.กุดสระ อ.เมือง อุดรธานี มีความจำเป็นเริ่มงานในมกราคม 2567 ซึ่งสำนักงบประมาณปรับลดจาก 118 ล้านบาท เหลือ 109.5 ล้านบาท ขณะที่งบส่วนนี้อยู่ในร่างงบประมาณปี 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของ ครม.ไปแล้ว ซึ่งจะใช้งบส่วนนี้ได้ใน พ.ค.2567 ได้รับคำแนะนำว่าขอ “งบกลาง” ได้ โดยปรับลดลงในช่วง กมธ.

ขณะเดียวกันอุดรธานีได้รายงานว่า ตามที่มีการปรับงบประมาณ งานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และงานอาคาร ลดลงจาก 1,686.76 ล้านบาท เหลือ 1,011.76 ล้านบาท และนำไปปรับเพิ่มงานพืชสวนจาก 125 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท อุดรธานีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างศึกษาออกแบบผังแม่บทแล้ว และผู้รับจ้างฯได้ตอบมาว่า การต้องปรับลดสัดส่วนลงมาก กระทบกับงานที่ส่งมอบไปแล้ว ทำให้มีเนื้องานเพิ่มขึ้น ขอสงวนขยายเวลาไปอีก 90 วัน และมีค่าใช้จ่ายวิชาการเพิ่มขึ้น ที่ประชุมให้ทุกหน่วยมาคุยนอกรอบเพื่อหาทางออก

ส่วนนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) ได้เสนอให้มีการพิจารณา “ปรับผังแม่บทให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่” โดยอ้างถึงการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ แนะนำให้ปรับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยผังเดิมไม่สอดกับการเดิมชมงาน ซึ่งมีระยะทางมากกว่า 2-3 กม. ผู้ชมอาจจะไม่ได้ชมทุกจุด ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมฝ่ายสถานที่แล้ว มีความเห็นให้คณะกรรมการบริหารงานฯพิจารณา

โดยมีการจัดทำผังแบบเดิม และแบบใหม่มาเปรียบเทียบ โดยย้ายส่วนการจัดแสดง 2 ส่วน ออกจากพื้นที่ทิศใต้ด้านท้าย โดยอาคารเรือนกระจก ย้ายมาลานนิทรรศการนอกอาคาร อยู่ทิศเหนือของอาคารนิทรรศการหลัก , สวนนานาชาติ ย้ายมาอยู่โซนพื้นที่สวนเกษตร หรือทิศตะวันตกของอาคารเรือนกระจกใหม่ พร้อมระบุว่าไม่ต้องแก้ไข ทีโออาร์.จ้างออกแบบผังแม่บท

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความเห็นจากที่ประชุม ซึ่งก็มีความเห็นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เห็นด้วยในการปรับผังใหม่ ตามข้อเสนอกรมวิชาการเกษตร อีกส่วนไม่คัดค้านการปรับผังใหม่ แต่มีความเป็นห่วงเรื่องขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสัญญาว่าจ้างออกแบบผังแม่บท เกรงจะเกิดปัญหาล่าช้า ซึ่งที่ประชุมให้คงแบบเดิมไว้ ขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ขอสงวนเรื่องนี้ไว้ก่อน

นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รอง ผวจ.อุดรธานี ชี้แจงว่า ไม่ค้านการปรับผังแม่บท ถ้าเป็นผลดีก็น่าจะทำ แต่รายละเอียดยังไม่ครบ เรื่องการจ้างออกแบบผังแม่บท ตรวจรับมอบงานไป 2 งวด เมื่อมีการปรับลดงบฯลง ก็มีเหตุผู้รับจ้างขอขยายเวลา และขอเงินเพิ่ม ก็ยังต้องพูดคุยกันอยู่ หากปรับผังใหม่จะคุยยังไง หากคุยแล้วต้องแก้สัญญา ก็ต้องส่งให้มหาดไทยดูก่อน เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย หากการปรับผังแม่บทมีผลดี ก็สามารถปรับหลังรับมอบงานก็ได้…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments