วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมกรอ.ห่วงห้วยหมากแข้งไม่ทันฝน

กรอ.ห่วงห้วยหมากแข้งไม่ทันฝน

ปรับปรุงห้วยหมากแข้งช้า สองเฟส 215.16 ล้าน งานเสร็จไม่ถึง 50 % อีกไม่ถึง 2 เดือนฝนก็เริ่มตก หล่อนน้ำท่วมซ้ำรอย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อุดรธานี มีนายกฤต อรรคศรีวร หน.สนง.จังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการจากภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า กองทุนเหมืองโพแทช , การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว , แก้ไขผังเมืองตาม ม.35 และเตรียมข้อมูลเมืองรองเป็นเมืองหลัก

ในวาระอื่นๆ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ลำห้วยหมากแข้ง ที่ กรอ.อุดรธานี ขอให้รายงานในที่ประชุมทุกครั้ง เพราะลำห้วยหมากแข้งเป็นทางระบายน้ำหลัก เมื่องานมีความล่าช้าจะส่งผลให้ ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำ อาจทำให้น้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจ

นายฐิติณัฎฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี กล่าวด้วยว่า กรอ.มีความห่วงใยเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ได้นำตัวแทนผู้รับจ้างมาในที่ประชุมนี้ เพื่อรายงานยอมรับงานล่าช้า โดยยืนยันว่าได้เพิ่มทีมก่อสร้างขึ้นอีก เพื่อสร้างรางยูคอนกรีตให้ทันก่อนจึงถึงฤดูฝน งานที่เหลือทำในช่วงฤดูฝนได้ หลังจากนั้นดำเนินการไปถึงไหน

นายสยาม บุตรโยจันโท หน.กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นของกรมโยธาธิการ แบ่งเป็น 2 ระยะๆแรก เริ่มสัญญา 3 ธ.ค.64 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อสัญญาถึง 1 ก.ย.67 เป็นงานก่อสร้างรางยูคอนกรีต 936 ม. , บ่อพัก-ท่อ HDPE 626 ม. , ประตูน้ำ 2 แห่ง , ดันท่อลอด และสถานีสูบน้ำวงเงิน 137.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 62.74 ล้านบาท ระยะที่สอง เป็นผู้รับจ้างรายเดิม สัญญา 29 ธ.ค.65-18 ธ.ค.67 งานก่อสร้างรางยูคอนกรีต 777 ม. , บ่อพัก-ท่อ HDPE 359 ม. , ประตูน้ำ 1 แห่ง วงเงิน 78.09 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 25.22 ล้านบาท

“ งานมีความล่าช้ากว่าแผนทั้ง 2 ระยะ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี ได้ติดตามกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งงาน ตามที่ได้ชี้แจงต่อ กรอ.อุดรธานี ไว้ และรายงานให้กรมโยธาธิการฯรับทราบ และกรมฯเองก็มีความห่วงใยเรื่องนี้ ขณะที่ผู้รับจ้างก็ยังทำงานอยู่ จะติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำตามแผน ก่อสร้างรางยูคอนกรีต ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน และไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนจังหวัดที่ตกเป็นข่าว ”

ที่ประชุมห่วงว่างานจะไม่ทันฤดูฝน เพราะจนถึงขณะนี้การเบิกจ่ายเงินยังไม่ถึง 50 % แต่งานในระยะแรกเหลือเวลา 5 เดือน และระยะที่สองเหลือเวลา 8 เดือน โดยรางยูคอนกรีตสัญญาว่าจะเสร็จอีก 1 เดือนเศษเท่านั้น ขณะที่ผู้รับจ้างรายนี้ คือรายเดียวกันกับ ผู้รับจ้างสร้างประตูเมืองอุดรธานี ของกรมโยธาธิการ งานก็ล่าช้ากว่าแผนเช่นกัน และล่าสุดได้งาน “สวนสาธารณะใน ทน.อุดรธานี” เพิ่มอีก 1 แห่ง

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยของภาคเอกชน จึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กรอ.อุดรธานี ที่ประชุมก็รับรู้ความคืบหน้า ก็ได้แต่ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัด ขอให้โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ไปพูดคุยกับผู้รับจ้างให้ชัดเจน เพราะหากงานล่าช้าจะทำชาวอุดรฯเสียโอกาส จังหวัดอุดรธานีก็ห่วงใยเรื่องนี้มากเช่นกัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments