วันศุกร์, เมษายน 12, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมกรมวิชาการเกษตรยึดพืชสวนโลกอุดร

กรมวิชาการเกษตรยึดพืชสวนโลกอุดร

อุดรเดินหน้ามหกรรมพืชสวนโลก ผังแม่บทงานก่อสร้าง-สาธารณูปโภค-ภูมิสถาปัตย์ เสร็จพร้อมลุยงาน แม้กรอบวงเงิน 2,500 ล้าน เจ้าบ้านรับมาจัดการเพียง 234.24 ล้านบาท เงินค่าธรรมเนียมจัดการที่ดิน-ป่าไม้-รถไฟ ต้องไปขอเพิ่ม-ขอยกเว้น-ขอบริจาค ประกาศทุกคนทำงานด้วยใจงดค่าตอบแทน-เบี้ยเลี้ยง

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี มีนายกฤต อรรคศรีวร หน.สํานักงาน จ.อุดรธานี นำผู้แทนภาครัฐ-เอกชน , ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ , ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และคณะทำงาน 10 กลุ่มย่อย

รายงานคณะทำงานกล่มย่อย 10 คณะ ระบุว่า อุดรธานีตรวจรับมอบงาน ศึกษาออกแบบผังแม่บทงวด 1-2-3 แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดแผนแม่บท ตลอดจนแบบแปลนการก่อสร้างถึง ปร.4 , ปร.5 สามารถนำไปใช้จัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับเหมาได้แล้ว งานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงาน ส่วนงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย มีกำหนดส่งมอบงานก่อน 6 เม.ย.67

อุดรธานีเตรียมประกาศหาผู้รับจ้าง ปรับพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด วงเงินที่เสนอไป 118 ล้านบาท แต่ถูกงบประมาณลงเหลือ 109 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มงานได้ พ.ค.67 ช้ากว่าแผนงาน 5 เดือน ส่วนกรมวิชาการเกษตรเตรียมประกาศหาผู้รับจ้าง ในงานก่อสร้าง และงานสวน อยู่ระหว่างการประสานงาน ขอแผนงานการปรับพื้นที่ตามผังแม่บท

อุดรธานีได้รับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดแล้ว โดยได้ชำระค่าบำรุงป่า 206,056.20 บาท เป็นเงินที่งมีผู้บริจาคเงิน แต่ยังไม่ได้ชำระค่าปลูกป่าทดแทน 12,043,965 บาท ที่ไม่สามารถนำแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมาทดแทนได้ จึงทำหนังสือขอยกเว้นระเบียบจากคณะรัฐมนตรี และค่าธรรมเนียมรายปี การของใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ (ปี2567) ให้ ทม.หนองสำโรง แปลงบ้านไก่เถื่อน 23,000 บาท , ให้ อบต.กุดสระ แปลงทุ่งหนองแด 1,010,062.50 บาท ที่ประชุมขอเจรจากับทั้ง 2 อปท.อีกครั้ง

สำหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่การรถไฟ เพื่อสร้างทางเข้า-ออก พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด 2 จุด และสถานีรถไฟ 1 สถานี ตามแบบของผังแม่บท การรถไฟได้แจ้งค่าใช้จ่าย 1.การก่อสร้างทางผ่าน 2 จุด 5,872,000 บาท และค่าบำรุง 194,000 บาท , 2.งานก่อสร้างชานชลาสถานีรถไฟ 7,542,000 บาท , 3.งานก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตรถไฟ 2,987,000 บาท , 4.งานติดตั้งแผงเข็น พร้อมอินเตอร์คอม 616,875.58 บาท , 5.ค่าธรรมเนียมจัดทำสัญญาณ 47,500 บาท (สัญญา5ปี) รวม 17,259,375.58 บาท ที่ประชุมให้หารืออีกครั้ง เพราะวงเงินสูงกว่าที่หารือครั้งแรก

ที่ประชุมชี้แจ้งแนวทางแหล่งงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานที่จำเป็น แต่ยังไม่มีงบประมาณ 1.ขอไปที่กรมวิชาการเกษตร ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ เพราะงบในกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ถูกตั้งไว้ที่กรมวิชาการเกษตรเกือบทั้งหมด อาทิ งานก่อสร้าง-ภูมิสถาปัตย์ 1,811.76 ล้าน (หัก 109 ล้าน) , งานบริหารจัดการ 533.50 ล้าน , 2.ใช้ช่องทางเงินเหลือจ่ายจาก งานจ้างที่ปรึกษาผังแม่บท 68.12 ล้าน , ปรับพื้นที่ 109 ล้าน , ควบคุมการก่อสร้าง 57.12 ล้าน และ 3.ช่องทางบริจาค

ทำให้โครงการสนับสนุนการจัดงาน 1.การบริหารจัดการดูแลรักษาพยาบาล ควบคุมโลก สื่อสารความเสี่ยง และแพทย์แผนไทย 103.5 ล้าน , 2.การอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ทางบก ทางอากาศ ทางราง 33.4 ล้าน และ 3.การพัฒนาดูแลระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะดิจิทัล 12.5 ล้าน ที่ประชุมขอให้ตัดค่าตอบแทนออกก่อนเหมือนทุกหน่วยงาน หรือของบประมาณจากต้นสังกัด…..

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments