วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมขนส่งยอมรับรถเมย์ไฟฟ้าแดง-ส้มล่าช้า

ขนส่งยอมรับรถเมย์ไฟฟ้าแดง-ส้มล่าช้า

สนข.ทวงถามความคืบหน้า รถโดยสารไฟฟ้าประจำทาง 6 สาย ขนส่งจังหวัดยอมรับว่าล่าช้า กำลังเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน สภาอุตสาหกรรม และหอการค้า ประสานเสียง ปรับเส้นทางบางส่วนของ สนข. และพร้อมจับเข่าคุยผู้ประกอบการเดิมที่ถูกทับเส้นทาง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบก (อจร.) อุดรธานี มีนายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำคณะอนุกรรมการภาครัฐ+เอกชน ร่วมประชุมกับผู้แทน สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) , ผู้แทนกรมขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามความพร้อมงานจราจร รองรับงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

ผู้แทน สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งถึงผลการศึกษาแผ่นแม่บทจัดการจราจร และขนส่งสาธารณะเมืองอุดรธานี ที่กำหนดให้ใช้รถโดยสารไฟฟ้า(พลังงานสะอาด) ในการเดินรถรวม 6 เส้นทาง ตลอดจนพื้นที่จอดแล้วจร 5 จุด ซึ่งอุดรธานีได้กำหนดแผนให้สายที่แดง และสายสีส้ม ดำเนินการในปี 2566 , สายสีน้ำเงิน- สายสีเขียว-สายสีชมพู ดำเนินการภายในปี 69 สำหรับสายสีเหลือง ดำเนินการเป็นสายสุดท้าย จนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

น.ส.ปาหนัน ถนัดค้า ขนส่ง จ.อุดรธานี ชี้แจงว่า ยอมรับว่าดำเนินการช้ากว่าแผน ที่ขั้นตอนน่าจะแล้วเสร็จก่อน ก.ย.-ต.ค.65 ในส่วนของรถเมย์ไฟฟ้าสายที่แดง และสีส้ม แต่ก็กำลังเร่งรัดให้เป็นตามแผน โดย “สายสีแดง” จากยูดีทาวน์-สนามบิน ระยะทาง ระยะทาง 10.80 กม. 18 สถานี ไปทับเส้นทางเดินรถเดิม โดยเฉพาะสาย 20 (ซิตี้บัสเดิม) ที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุดวิ่งรถ ขนส่งอุดรฯประกาศหาผู้สนใจ 2 ครั้ง ไม่มีผู้สนใจ (ข้อจำกัดมากเกินไป) จึงมีแผนจะปรับปรุงเส้นทางสาย 20 ให้สอดคล้องกับสายที่แดง ตามผลการศึกษาของ สนข.

สำหรับสายที่ 2 สายสีส้ม บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี วนกลับมายังสถานีรถไฟอุดรธานี ระยะทาง 9.80 กม. 21 สถานี ผ่าน รพ.กรุงเทพ-ถนนวัฒนานุวงศ์-แยกชลประทาน-ว.เทคนิค-รร.ท.2-หนองประจักษ์-รพ.อุดรฯ-แยกวัดโพธิ์ฯ-แยกคอกม้า-ไฟฟ้าอุดรฯ-รร.บ้านหมากแข้ง-กรมหลวงฯ-รร.เจริญ-เซ็นทรัล-สถานีรถไฟ เส้นทางก็ไปทับกับเส้นทางเดินรถเดิม ทั้งระยะทางสั้น และระยะทางยาว มีแผนที่จะแก้ไขเส้นทางเดินรถสีส้ม ตามแผนการศึกษาของ สนข.ใหม่

ทั้งเส้นทางสายสีแดง และสายสีส้ม จะต้องนำร่องในปี 2566 ยังอยู่ในช่วงการติดตามผลกระทบ การไปทับเส้นทางการเดินรถสาธารณะเดิม และขอความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนจะเสนอขอความเห็นชอบจาก สจร.อุดรธานี และขอความเป็นชอบจาก คจร.ส่วนกลาง เมื่อได้รับการพิจารณาก็จะให้ ผวจ.อุดรธานี มีคำสั่งออกมาอีกครั้ง ทั้งนี้ ทน.อุดรธานี โดยนายก ทน.อุดรธานี ได้แจ้งต่อที่ประชุม สจร.อุดรธานี กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา การให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี กล่าวว่า มีส่วนร่วมในการเดินรถซิตี้บัส หรือสาย 20 ที่คล้ายกับสายสีแดง และ 21 คล้ายกับสายสีน้ำเงิน ผลประกอบการสาย 20 กำไร แต่ผลประกอบการสาย 21 ขาดทุน เราพบว่าเส้นทางต้องตอบสนองผู้โดยสาร ที่ต้องปิดบริการเดินรถ เพราะการระบาดของโควิด-19 โดยความเห็นว่าวิธีปฏิบัติ ในการอนุมัติเส้นทางเดินรถ และการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ น่าจะกระจายอำนาจออกมาให้ท้องถิ่น

“ โดยมีข้อเสนอให้ปรับเส้นทางสายสีแดง หรือสาย 20 เดิม ให้ยืดออกจากสถานีรถไฟ ไปจนถึงแยกบิ๊กซี หรือมากกว่านั้น และปรับเส้นทางภายในบางส่วน , เสนอให้ปรับเส้นทางสายสีส้ม บางส่วนไปในเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการ และเสนอให้เส้นทางสายสีน้ำเงิน หรือสาย 21 เดิม ด้านทิศเหนือให้ยาวออกไป รองรับงานพืชสวนโลก และด้านทิศใต้ยาวออกไป อาจะไปจนถึงวัดป่าบ้านตาด ”

นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ รองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี กล่าวว่า การให้บริการรถซิตี้บัสสาย 20 และ 21 ของอุดรธานี หอการค้าฯได้เข้ามามีส่วน ในการพูดคุยกับผู้ประกอบการรถโดยสาร ที่ทั้ง 2 เส้นทางไปทับซ้อนกัน การพูดคุยเจรจาด้วยเหตุผล ทุกฝ่ายเข้าใจการพัฒนาบ้านเมือง ไม่มีใครร้องเรียนหรือคัดค้าน จึงเกิด 2 เส้นทางนั้นไม่ยืดเยื้อ ครั้งนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุน พร้อมเสนอให้ขนส่ง จ.อุดรธานี พิจารณาจุดจอดแล้วจร รวมทั้งป้ายจอดรถที่สำคัญ ตลอดเส้นทางการเดินรถ เพื่อให้เกิดการส่งต่อผู้โดยสาร

ขณะที่แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 และทางหลวงชนบท ได้รายงานแผนงานที่จะเชื่อมโยง พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก กับเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ทั้งที่จะดำเนินการในปี 2566 ของงบประมาณประจำปีของหน่วยตนเอง และรายงานการได้งบจากงบประมาณกลุ่มจังหวัด และการเตรียมของบในปี 2567 ทั้งงบปกติประจำปี งบจากกลุ่มจังหวัด ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments