เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดอุดรธานีสู่ความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) โดยมีนายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี นางรณิดา เหลืองธิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นำตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.อุดรธานี จ.หนองคาย ประมาณ 40 ท่านเข้าร่วมการประชุมฯ

นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีต้องการเข้ารับการประเมินความเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) 2564 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ยกระดับในการรองรับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างกระจายรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัดและเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อยื่นต่อ สนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ซึ่งในการขอรับการประเมินเมืองเป็นเมืองไมซ์ เกณฑ์การประเมินด้านที่ 4 ที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก วันนี้จึงได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมมาเพื่อรับฟังนโยบายและแผนการพัฒนาร่วมกัน

“โดยการประเมินด้านที่ 4 จะพิจารณาจากความสามารถของโรงแรมหรือรีสอร์ทในการรองรับการเข้าพักของผู้เข้าร่วมงานภายในเมืองจัดงาน โดยพิจารณาที่จำนวนห้องพักทั้งหมดของโรงแรมหรือรีสอร์ทภายในเมืองที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาวขึ้นไป ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี อยู่ในบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน การลงทุนกิจกรรมใหม่หรือการปรับปรุงสภาพของโรงแรมหรือรีสอร์ท คุณภาพด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย และแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.โรงแรม 2547”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ก่อนที่ผมจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผมอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งสมกับเป็นหัวเมืองหลักของอีสานตอนบน การผลักดันให้เป็นไมซ์ซิตี้เราช้ามากว่า 10 ปีแล้ว หากดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างมากที่สุด จากข้อมูลที่ผ่านมาทราบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนัก ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน วันนี้เป็นภาพที่ดีที่หลายโรงแรมมาร่วมประชุมกัน เพื่อจะได้พัฒนาและเดินไปในทิศทางเดียวกัน อะไรที่ช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนกันได้ก็จะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ไม่อยากให้ทุกท่านมองว่าเป็นการแข่งขันหรือสอบคัดเลือก อยากให้มองในภาพรวมในการร่วมกันผลักดันให้พื้นที่เกิดความเจริญก้าวหน้า โรงแรมไหนมีประสบกาณ์มากกว่าก็จะต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ อะไรที่เป็นการการันตีคุณภาพ อยากให้ทุกโรงแรมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เร่งพัฒนาพื้นที่และบุคลากรของตนเอง ประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกกับผู้ประกอบการเองอยู่แล้ว หลังจากวันนี้คงจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อสรุปต่อไปยัง สสปน. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องจับมือกันร่วมมือกันเพื่อให้ จ.อุดรธานี เป็นเมืองไมซ์ซิตี้อย่างเต็มภาคภูมิ