เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออุดรธานี ครั้งที่ 18 และประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 9 มีนายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สสจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ เข้าร่วมติดตามสถานการณ์ และพิจารณาการเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

นายอุเทน หาแก้ว รอง สสจ.อุดรธานี รายงานกาประเมินหลังผ่อนปรน กิจกรรมระยะที่ 1-3 พบว่า ประกอบการรายใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม , ห้างสรรพสินค้า , ค้าปลีก-ส่งขนาดใหญ่ , ร้านเสริมสวย-ตัดผม รักษามาตรการได้ดี แต่มีปัญหาในที่ลูกค้า เรื่องสวมหน้ากาก และระยะห่างสังคม ส่วนผ่อนปรนระยะ 4 ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับบ้างเล็กน้อย ขณะลูกค้ายังมีปัญหาลักษณะเดิม ที่น่าเป็นห่วง คือ ตลาดนัด , ออกกำลังกายกลางแจ้ง และควบคุมการใช้พื้นที่ 1 คนต่อ 4 ตรม.

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี ให้ตัวแทนสถานศึกษาสังกัด ศึกษาธิการจังหวัด , สพฐ.เขต 1-4 , สพม.20 , องค์กรปกครองท้องถิ่น , ศึกษานอกโรงเรียน , ศึกษาพิเศษ , อาชีวะ , อุดมศึกษา ชี้แจงการปฏิบัติตามตัวชี้วัด 6 มิติ และ 44 ข้อปฏิบัติ และแนวทาง “อ่างล้างมือ”ของ จ.อุดรธานี ที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษา , ศึกษาธิการจังหวัด เข้ารับการพิจารณาของ คกก.โรคติดต่ออุดรธานี

“ สถาบันการศึกษา 1,122 แห่ง ผ่านการประเมินทั้งหมด มีการจัดการเรียนการสอบทั้ง แบบปกติ (ห้องละไม่เกิน 25 คน) , แบบผสมผสานออนไลน์ , แบบสลับวัน และแบบสลับกลุ่ม ส่วนนโยบายอ่างล้างมือ แบบลดมือสัมผัส (ใช้เท้า) มีทั้งจัดซื้อทั่วไป และนำวัสดุเหลือใช้มาทำ อาทิ ถังน้ำมัน 200 ลิตร , ตู้โทรศัพท์สาธารณะ , ยางรถยนต์ , กระถาง , เก้าอี้เก่า , กระทะไฟฟ้าเก่า ทั้งในโรงเรียนที่ทำขึ้น และหน้าโรงเรียนที่ อปท.ทำมาเสริม รวมที่ทำแล้ว 4,973 ชุด ”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อ่างล้างมือแบบลดมือสัมผัส (ใช้เท้า) ในโรงเรียนให้เพียงพอ 1 อ่างต่อ 50 คน และให้ อปท.เสริมที่หน้าโรงเรียนอีก ทำให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น จากวัสดุเหลือใช้น่าสนใจ บางชิ้นราคารวมแล้วไม่ถึง 1 พันบาท เฉพาะสถานศึกษามาเกือบ 5 พันชุด ยังไม่รวมตามสถานที่ราชการ ,พื้นที่เอกชน , พื้นที่ของ อปท. และสวนสาธารณะ อุดรธานีน่าจะมีอ่างล้างมือลดมือสัมผัส มากที่สุดในประเทศไทย

“ สถานบันการศึกษา 1,122 แห่ง ผ่านการประเมินทั้งหมด จากทั้งที่ส่วนกลางกำหนดไว้ และจังหวัดตั้งคณะทำงานไปติดตาม สามารรถเปิดในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยในวันเปิดวันแรกและวันต่อๆไป ก็ยังมีคณะกรรมการฯ คณะทำงานในระดับจังหวัด อำเภอ ลงไปตรวจติดตามประเมินอีกครั้ง ให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากำหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้จริง และได้ผลตามที่คาดหรือไม่ ”

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบ ให้คุมประพฤติอุดรธานีกลับมาปฏิบัติตามแนวทาง “กฎหมายฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด” จากเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีคำสั่งแนวทางปฏิบัติผู้ต้องหา คดีเสพยาเสพติดและข้อหาครอบครองเพื่อเสพและจำหน่าย ได้รับการประกันตัวทันที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำ ที่เกิดปัญหาผู้ต้องหามากกว่า 20 ราย ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการฟื้นฟู ให้กลับมาปฏิบัติตามแนวทางเดิม เมื่อเรือนจำกลางอุดรธานี สามารถคัดกรองผู้ต้องหาได้แล้ว…