เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมคำขวัญ จ.อุดรธานี โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะอาจารย์จาก มรภ.อุดรธานี ภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คำขวัญจังหวัดอุดรธานีถูกเปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง เริ่มแรกคือ “น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ “ เปลี่ยนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 “หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยะธรรมบ้านเชียง มรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” และถูกเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ”กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า วังนาคินทร์คำชะโนด อ.บ้านดุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุดรธานี เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศ ทุกท่านต่างเห็นด้วยที่จะเพิ่มคำขวัญที่เกี่ยวข้องกับคำชะโนดเข้าไป คณะกรรมการในวันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมติที่ประชุมฯ ไม่มีการประกวดคำขวัญ ไม่เปลี่ยนแปลงของเดิม แต่จะเพิ่มเติมเข้าไปให้สมบูรณ์ คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็อยู่ในคณะกรรมการเดิมที่เคยเปลี่ยนแปลงคำขวัญครั้งล่าสุด เราก็มาปรึกษาหารือกัน หาคำที่สละสลวย ตรวจสอบตรวจทานการใช้ภาษาการเรียงลำดับ

จากมติที่ประชุมได้มีการเสนอประโยคต่อท้ายไว้หลากหลาย เช่น แรงศรัทธาวังนาคินทร์คำชะโนด , แรงศรัทธานาคาคำชะโนด , แรงศรัทธาถิ่นนาคาคำชะโนด , แรงศรัทธาคำชะโนดวังนาคินทร์ , แรงศรัทธา เจ้าย่าปทุมมา เจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด , แรงศรัทธา คำชะโนด ท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมได้มีมติเลือกไว้ดังนี้ “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด” โดยคำขวัญชุดนี้จะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายนนี้