วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดรสู้แล้งส่งน้ำช่วยประปาหนองหานและ 54 หมู่บ้าน

อุดรสู้แล้งส่งน้ำช่วยประปาหนองหานและ 54 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จ.อุดรธานี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และมีนายอำเภอ หรือผู้แทน ร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม “ซูม”

ที่ประชุมรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจสถานการณ์ภัยแล้วในพื้นที่ตนเอง และรายงานให้ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี รับทราบเพื่อเก็บข้อมูลภาพรวม และนายอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดหมู่บ้านที่ไม่ประสบภัยแล้งเป็นสีเขียว หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งแต่ช่วย ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้จนสิ้นเดือนมิถุนายน เป็นหมู่บ้านสีเหลือง และหมู่บ้านที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ จะเป็นหมู่บ้านสีแดง ซึ่งการรายงานครั้งที่ 3 สรุปว่ามีหมู่บ้านสีแดงอยู่ 54 หมู่บ้าน

การประเมินหมู่บ้านภัยแล้ง ดูจากน้ำในการอุปโภค-บริโภค หากเป็นระบบประปา อยู่ในความรับผิดชอบของใคร , ได้น้ำดิบจากใต้ดิน หรือผิวดิน , สามารถผลิตน้ำประปาได้หรือไม่ เกิดจากปัญอุปกรณ์หรือน้ำดิบ , จะผลิตน้ำประปาไปได้ถึงวันไหน , จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่-อย่างไร ด้วยการซ่อมแซม จัดหาน้ำดิบ หรือนำน้ำไปช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยข้างเคียง เมื่อมีการแก้ไขให้รายงานเพื่อประเมินต่อเนื่อง พร้อมกับเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด เพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูล แก้ไขปัญหาระยะยาว ไม่ให้เปิดเป็นหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่า น้ำในอ่างฯที่กรมชลประทานรับผิดชอบ มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2565 เล็กน้อยยกเว้น โครงการฝายกุมภวาปี การส่งน้ำเพื่อผลิตประปา เพื่อการเกษตร เพื่ออุตสาหกรรม ยังเป็นไ ปตามแผน , ประปาในอุดรธานีมี 10 หน่วยบริการ ทุกหน่วยสามารถผลิตน้ำประปาได้ปกติ และผลิตไปจนถึงฝนที่จะตกลงมา ยกเว้นหน่วยบริการ อ.หนองหาน น้ำดิบในบ่อเสวยคาดว่าจะหมด 16 มิ.ย.นี้ กำลังขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบน้ำจากฝายหนองสะคามมาช่วยเหลือ ขณะที่การผลิตน้ำประปาป้อนเมืองอุดรธานี มีน้ำประปาจาก น.โขง ส่งมาสนับสนุนบางส่วนแล้ว….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments