ไร้กลุ่มต้านเหมือนโพแทชอุดร ไปกดดันเวทีเลือกตัวแทนชาวบ้าน ไปเลือกผู้ที่ปรึกษาตามดูเหมือง ได้ 3 รายชื่อตามคาด ขณะแกนนำต้านร้องคัดค้าน แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียไม่บริสุทธิ์ ไม่มีกลุ่มต้านแต่ล้วนเป็นคน “นายทุน”

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี จัดให้มีการประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ของ บ.เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จก. โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานฯ มีนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการเหมือนแรงอุดรธานี และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการแต่งตั้ง 86 คนจาก 96 คนเข้าร่วมประชุม

นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ได้ชี้แจงว่า อุดรธานีได้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเหมือนแร่โพแทชอุดรธานี 96 คน จาก 3 ภาคส่วน คือ กำนัน ผู้บ้าน , ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน วันนี้จะมีการเลือกตั้งกันเองให้ได้ตัวแทน 3 คน เป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบการทำเหมืองฯ มีหน้าที่ตรวจสอบการทำเหมือง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งบริษัทฯจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมา เพื่อว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 3 ด้าน คือ เหมืองใต้ดิน-ธรณีวิทยา- สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ได้ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือก และให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสัดส่วนกำนัน-ผญบ. และผู้บริหาร อปท. ขอให้อธิบายอำนาจหน้าที่ และการดำรงตำแหน่ง , การขอให้แบ่งคัดเลือกตัวแทน 3 คน ออกเป็นตัวแทนแต่ละภาคส่วน เพราะตัวแทนภาคประชาชนมีจำนวนมาก ขณะที่ภาคประชาชนอ้างว่า พรบ.แร่ให้ภาคประชาชนเท่านั้นเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และกำนัน-ผญบ. ผู้บริหาร อปท.มีหน้าที่อยู่แล้ว พร้อมระบุว่าภาคประชาชนประชุมกันแล้ว ขอเสนอชื่อตัวแทนภาคประชาชน 3 คนเข้ารับการคัดเลือก

ที่ประชุมยังเสนอให้ปรับวิธีคัดเลือก ตามข้อเสนอขออุตสาหกรรม จ.อุดรธานี โดยดำเนินการคัดเลือกด้วยการ ให้ผู้เสนอชื่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นตัวแทน และให้มีผู้รับรองอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้เสนอขึ้นใน 4 คน เป็นสัดส่วนของภาคประชาชนทั้งหมด จากนั้นให้เขียนหมายเลข ลงบัตรเลือกตั้งคนละไม่เกิน 3 หมายเลข จะมีเจ้าหน้าที่นำกล่องใบรับบัตรลงคะแนน เอาบัตรมานับอย่างเปิดเผย

ผลการนับคะแนนเป็นไปตามความหมาย อันดับ 1 นายคนเหล็ก เรืองเดช อดีตรองนายก ทม.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง 78 คะแนน อันดับ 2 นายประจวบ แสนพงษ์ อดีตนายก อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม 76 คะแนน , นายร่วม แก่นแก้ว อดีตประธานบริหาร อบต.หนองไผ่ หรือ ทต.หนองไผ่ อ.เมือง ในปัจจุบัน 74 คะแนน และอันดับ 4 ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคือ นายบุญหนา อินอำคา 16 คะแนน

โดยก่อนหน้านี้นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี หรือกลุ่มต่อต้านเหมืองแร่โพแทช พร้อมสมาชิก ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี คัดค้านและให้ทบทวนการแต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสีย ให้เหตุผลว่า 1.การแต่งตั้งฯและการจัดประชุม กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการทำเหมืองไม่มีความชอบธรรม 2.รายชื่อฯผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ถูกต้องครบถ้วนข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

“ กระบวนการขั้นตอนที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ไม่มีการรังวัดสอบเขตใหม่ ไม่ปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน ภายในระยะเวลา 30 วัน ไม่มีการจัดทำหรือแก้ไข EIA ใหม่ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือแผนการทำเหมือง รวมถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตาม มาตรา 82 กฎหมายแร่ 2560 ประกอบกับคำพิพากษาศาลปกครอง ได้วินิจฉัยและมีคำพิพากษา กระบวนการไต่สวน เวทีรับฟังความคิดเห็นไม่ชอบ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.แร่ 2560 ”

นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เปิดเผยว่า ได้ร้องคัดค้านการประชุมไปยัง ผวจ. รวมทั้งแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งเราคัดค้านเรื่องเหมืองมาตลอด ก็จะไม่ไปประชุมหรือติดตาม รวมทั้งสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดเป็นของ “บริษัทนายทุน”

บทความก่อนหน้านี้ระทึกหน้าห้างหนุ่มช่างเทศบาลเมากร่างควงปืนขู่พ่อค้าเป็ดย่างเคลียร์ปัญหาถอยรถชนกัน
บทความถัดไปสูบน้ำโขงผลิตประปาส่งอุดรฯรับเมืองโต 10 ปี