วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกศิลปวัฒนธรรมเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียง

เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับชาวบ้านเชียง จ.อุดรธานี เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียงแห่งใหม่ หวังเป็นสถานที่เรียนรู้อายรธรรมคนโบราณให้แก่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ที่นี่ที่เดียว

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อลายบ้านเชียง หมู่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี ,นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนอหาน ,ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี ,ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร และ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี บ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่หมู่บ้านอารยธรรมบ้านเชียงแห่งนี้

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีแห่งนี้ ถือเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งของ ต.บ้านเชียง โดยเน้นผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างครบวงจรที่สืบสวนและมีวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มต้นการปั้น การเผาด้วยเตาเผาดิน  การเขียนลายเขียนสี และต่อยอดการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นของที่ระลึก สำหรับจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถทำให้สมาชิกของครัวเรือนของกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแห่งนี้

“ โดยศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี นอกจากจะมีการปั้น เผา เขียนลายสีหม้อลายบ้านเชียง ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนอารยธรรมบ้านเชียง มีสินค้าจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นลูกปัด หม้อลายบ้านเชียง และต่อยอดการค้าให้เป็นสากลด้วย นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเชียงยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้เริ่มตั้งแต่การผลิตเครื่องปั้นดินเผา,การปั้นเครื่องปั้นดินเผา,การเขียนลาย เขียนสี และการร้อยลูกปัดดินเผาบ้านเชียง ได้สัมผัสจริงและเรียนรู้จริงอีกด้วย “

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments