วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
Google search engine
หน้าแรกศิลปวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑ์จันททีโป ถวายหลวงปู่ใหญ่

เปิดพิพิธภัณฑ์จันททีโป ถวายหลวงปู่ใหญ่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 บริเวณศาลาพระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น “พิพิธภัณฑ์จันฺททีโป”พระราชสารโกศล เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะสงฆ์ และฆราวาส ประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และนายอำนาจ ผการัตน์ อดีต ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธี

พิพิธภัณฑ์จันฺททีโป สร้างขึ้นตามคำปรารภของพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป) ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ที่มีความประสงค์รวบรวม หลักคำสอนพระพุทธศาสนา ประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติหลวงปู๋จันทร์ศรี จันฺททีโป ให้พุทธศาสนิกชนที่นับถือ ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา คณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยมีพระราชสารโกศล เจ้าอาวาสปัจจุบัน และนายอำนาจ ผการัตน์ นายขัตติยา ไชยเอีย อดีตไวยาวัจกร ได้ดำเนินการตามความดำริขององค์หลวงปู่

รวมทั้งผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์จันทฺทีโป” ขึ้นมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามความประสงค์ของหลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป โดยปรับปรุง ตกแต่งกุฏิที่ท่านจำวัดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 รวมระยะเวลา 9 เดือน 10 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 10,901,599.13 บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์) งบประมาณดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับบริจาค จากพุทธศาสนิกชน และส่วนใหญ่เป็นปัจจัยขององค์หลวงปู่ (ช่วงแรกจะเปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดพิพิธภัณฑ์จันฺททีโป แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภายนอกอาคาร ส่วนที่ 2 ภายในอาคารชั้นที่ 1 ส่วนที่ 3 ภายในอาคารชั้นที่ 2 สำหรับส่วนที่ 1 ภายนอกอาคาร เป็น Landmark โพธิ์อธิษฐานจิต ตั้งอยู่ด้านหลังป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์ ส่วนที่ 2 ภายในอาคารชั้นที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาและเทคนิคของพิพิธภัณฑ์ 5 ประการ คือ โถงต้อนรับและประชาสัมพันธ์ , โพธิ์จันทร์ศรี เป็นห้องฉายภาพยนตร์ Mapping ระบบเสียง 5.1 channel , อยู่อย่างธรรม เป็นห้องจำลองวัดของหลวงปู่ ที่ดำรงธรรมในร่มกาสาวพัตร์ตลอด 85 พรรษา , จันทร์ศรีส่องธรรม รวบรวมประวัติหลวงปู่ตั้งแต่วัยเด็ก จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ถึงช่วงเวลาอาพาธและละสังขาร โดยจำลองรูปเหมือนหลวงปู่ขนาดเท่าตัวจริง ทำจากหินอ่อนสีขาวไว้ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้สมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ และเมตตา ธรรมบารมี แสดงถึงคุณูปการที่หลวงปู่ทรงมีเมตตาต่อคณะลูกศิษย์และผู้ที่เดือดร้อนต่างๆ

ส่วนที่ 3 ภายในอาคารชั้นที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหา และเทคนิคของพิพิธภัณฑ์ 7 ประการ คือ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง รวบรวมประวัติและเหตุการณ์สำคัญ พระครูบาอาจารย์ที่เคยจำพรรษา และสถานที่สำคัญภายในวัด , เถราจารย์ รวบรวมพระเถราอาจารย์สายธรรมยุติ พระผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และเกี่ยวเนื่องกับวัดโพธิสมภรณ์ , กำแพงพระพุทธ แสดงพระพุทธรูปหลากหลายขนาดที่หลวงปู่ได้เก็บไว้ , 105 ธรรม นำชีวิต คำสอนของหลวงปู่ 105 ธรรมะ เท่าอายุของหลวงปู่ , หลวงปู่ฝากไว้ รวบรวมคำสอนของหลวงปู่ , จันทร์ศรีผ่องใส จัดแสดงรูปภาพหลวงปู่ด้วยเทคนิคพิเศษ สามารถหันศีรษะและยิ้มมุมปากให้กับลูกหลานที่มาเยี่ยมชมได้ และ อุดมญาณ พื้นที่เจริญสติ สัมมาสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ และทีวีที่ฉายวีดีโอในวันพิธีพระราชทานเพลิงศพ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments