วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกการศึกษาสวนสุนันทาจับมือ อบจ.อุดรฯตั้งศูนย์วิจัยกัญชาต้นแบบ

สวนสุนันทาจับมือ อบจ.อุดรฯตั้งศูนย์วิจัยกัญชาต้นแบบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.อุดรธานี) นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ,ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภา มรภ.สวนสุนันทา และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

โดยมีนายขจิตร ชัยนิคม สส.อุดรธานี เขต 3 ,นางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี เขต 8 ,นางอาภรณ์ สาราคำ สส.อุดรธานี เขต 4 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหารจาก มรภ.สวนสุนันทา สนง.อบจ.อุดรธานี ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ และเป็นสักขีพยาน ก่อนการลงนาม MOU ได้มีการประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมฯ และการสรุปแผนงานต่างๆของ มรภ.สวนสุนันทา

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี จะเป็นผู้สนับสนุนในทุกด้านทุกมิติ ส่วน มรภ.สวนสุนันทา จะเป็นผู้ศึกษาวิจัยกัญชา-กัญชง ทางการแพทย์ โดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต เรื่อง OTOP มหาวิทยาลัยมีการวิจัยอยู่แล้ว มีแผนงานที่ออกแบบไว้แล้ว ทาง อบจ.อุดรธานี จะใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ.หนองลีหู 110 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและทดลองระบบการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านต่อไป

“ เราเห็นถึงประโยชน์ของกัญชา และกัญชง การรักษาทางเลือกนี้กำลังได้รับความสนใจ และมีงานวิจัยออกมาหลากหลาย ทาง มรภ.สวนสุนันทา ก็ได้ศึกษาและวิจัยกันมาอย่างเป็นระบบ จึงเล็งเห็นว่าน่าจะได้องค์ความรู้ที่สำคัญในอนาคต เพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์ และทางด้านเศรษฐกิจ หากแล้วเสร็จก็จะได้ต่อยอดความรู้นี้ ไปสู่วิสาหกิจชุมชนต่อไปได้ ปัจจุบันผมก็ใช้อยู่เป็นยาแคปซูล CBD ก่อนหน้านี้เจ็บป่วยมาตลอด มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลับ แต่พอได้ใช้ก็เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษา ”

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า การลงนาม MOU ลักษณะนี้ เราดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว 15 แห่งทั่วประเทศ ที่อุดรธานีเป็นแห่งที่ 16 และวางแผนว่าจะเป็นพื้นที่ต้นแบบ เนื่องจากมีความพร้อมในหลายด้าน เราวิจัยเรื่องนี้กันมา 3 ปีแล้ว เรามีบุคลากรและสถานที่ ทาง อบจ.อุดรธานี จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินทุน โดยใช้พื้นที่ใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี ออกแบบไว้ 4 โรงเรือนๆละ 1 ล้านบาทเศษ ขนาด 5 x 9 ม. ปลูกได้โรงเรือนละ 80 ต้น เป็นระบบปิดปลูกแบบปลอดภัย ให้มีสารปนเปื้อนน้อยที่สุด

“ สายพันธุ์เราจะให้หลากหลายสายพันธุ์และมากที่สุด มีทั้งต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์จากทั้งใน และต่างประเทศ สกัดเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องสารสำคัญสูง CBD เพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะ ไม่เน้นเรื่อง THC ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกแบบ ดูสถานที่ก่อสร้าง ก่อนเสนอต่อ อย. และ ปปส. เพื่อมาตรวจสอบในการขออนุญาต ทุกขั้นตอนอยู่ในกฎหมายทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 4 เดือน และที่อุดรธานีจะเป็นแห่งแรกที่มีศูนย์เวชศาตร์ มีเภสัชประจำ จะสามารถวิจัย ให้คำปรึกษาและแจกจ่ายยาได้ในอนาคต จะเป็นต้นแบบให้กับทุกที่ในประเทศไทย เป้าประสงค์สุดท้ายคือจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้วิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต ”….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments