รัฐมนตรีอุตสาหกรรมส่งทีม เก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคอุดรฯ ก่อนลงพื้นที่กลางเดือนพฤศจิกายน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามที่นายกมอบหมาย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน กับนายสมพล โนดไธสง , นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี นำหน่วยงานราชการ และผู้แทน “นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” เข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” ในระดับจังหวัดอุดรธานี , มุกดาหาร และหนองคาย มีหน้าที่เป็นที่คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลพดปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

“ ไม่ใช่เพียงเรื่องของอุตสาหกรรม ที่ รมว.อุตสาหกรรม รับผิดชอบโดยตรง แต่หมายถึงทุกเรื่องทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งการเกษตร โดยรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางมาในพื้นที่ราวกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงเดินทางมาเพื่อหารือในประเด็น ที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา อุดรธานีจะมีเรื่องอะไรบ้าง โดยกองยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม จะประสานกับสำนักงาน จ.อุดรธานี ซึ่งมีการเตรียมการในระดับหนึ่งแล้ว ”

ที่ประชุมในส่วนของ จ.อุดรธานี แจ้งว่า อุดรธานีได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว 1 คณะ ได้มีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย รวบรวมเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพื่อเข้ามาร่วมกันพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวมรวมข้อมูล ที่จะเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการเร็วๆนี้ โดยพร้อมที่จะประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ให้ผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นำเสนอปัญหาอุปสรรครอการแก้ไข และขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด 6 ประเด็น อาทิ ถนนคู่ขนานจากนิคมอุตสาหกรรม-ตัวเมืองอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า มารับตำแหน่งผู้ว่าได้ 19 วันพอดี รับรู้ข้อมูลของอุดรธานีในระดับหนึ่ง คงยังไม่รับรู้สมบูรณ์ทั้งหมด ที่ผ่านมาก็เคยประสานการทำงานเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดน” ขณะที่อุดรธานีมีคณะทำงานพร้อมแล้ว

บทความก่อนหน้านี้เปิดประตูระบายน้ำออกทะเลบัวแดง
บทความถัดไปสวนสุนันทาจับมือ อบจ.อุดรฯตั้งศูนย์วิจัยกัญชาต้นแบบ