นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกของอุดรธานี คือมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 622 ราย รักษาหายแล้ว 515 ราย อยู่ระหว่างรักษา 107 ราย (ไม่รุนแรง) โดยพื้นที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ อ.เมือง รองลงมาคือ เพ็ญ บ้านดุง กุมภวาปี ส่วนพื้นที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.โนนสะอาด รองลงมา คือ เพ็ญ นายูง วังสามหมอ ซึ่งเป็นเชื้อเดิมที่ระบาดทุกปี โดยปี 2562 มีผู้ป่วยสูงถึง 1,690 ราย

“ ที่น่าตกใจคืออุดรธานีมีผู้เสียชีวิต 2 ราย รายแรกเป็นชาย อายุ 20 ปี ในพื้นที่ อ.เพ็ญ ไปรับการรับการรักษาจากคลินิก จนอาการรุนแรงจึงมารักษาที่โรงพยาบาล รายที่สองเป็นชาย อายุ 47 ปี ในพื้นที่ อ.บ้านดุง มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อไข้เลือดออกเกิดในผู้ใหญ่ จะมีปัญหาในการวิเคราะห์โรคยาก เพราะมีหลายโรคโอกาสเป็นได้ ยิ่งมีโรคประจำตัวก็จะเสี่ยงสูงขึ้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตลักษณะนี้ทุกปี ”

สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวด้วยว่า จากการที่เราไปมุ่งเน้นกันที่ “โควิด-19” ทำให้เราละเลยการเฝ้าระวัง ไม่ได้นึกถึงไข้เลือดออก ทำให้อุดรธานีปรับการป้องกัน ขอให้ อสม. , ผญบ.-กำนัน ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องช่วยพ่นหมอกควัน เมื่อพบผู้ป่วยจะต้องช่วยกัน ให้มีลูกน้ำยุงลายเป็น 0 ในหมู่บ้านนั้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ในเรื่องการรักษาได้ข้อความร่วมมือ ค้นหาผู้ป่วยจากร้านขายยา-คลีนิก , เพิ่มความเข้มตรวจรักษา ตรวจเลือดทุกรายได้ทุก รพ. , ตรวจพบต้องรายงานและรับเป็นคนไข้ใน , รพ.ขาดแพทย์เฉพาะทาง ขอให้โรงพยาบาลที่มีแพทย์ หรือโรงพยาบาลศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาเมื่อมีคนไข้สงสัย ผ่านทางระบบไลน์ที่มีอยู่แล้ว ให้รวมไข้เลือดออกเข้าไปด้วย ….