ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 ก.ค.63) รวม 2 จุด บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน 210 หรือถนนวงแหวนรอบในทิศเหนือ ซึ่งมีผลตามกฎหมายไปแล้ว

พื้นที่บริเวณที่ 1 เริ่มจาก 4 แยกทางต่างระดับ จากถนนมิตรภาพฝั่งตะวันตก มาตามทางหลวง 210 ทั้งสองฝั่ง (ทน.อุดรธานี และ ทม.หนองสำโรง) ลึกเข้าไปประมาณด้านละ 150 เมตร (จากจุดกลางถนน) มาจนถึงถนนพิบูลย์ จะสิ้นสุดใน ทน.อุดรธานี แต่ละเหลือในฝั่ง ทม.หนองสำโรง ต่อไปอีก 575 เมตร รวมด้าน ทน.อุดรธานียาว 950 ม. ส่วนด้าน ทม.หนองสำโรงยาว 1,640 เมตร

พื้นที่บริเวณที่ 2 เริ่มจาก 4 แยกสถาบันพลศึกษา จากถนนทางหลวง 210 ทั้งสองฝั่ง (ทน.อุดรธานี และ ทม.หนองสำโรง) ลึกเข้าไปประมาณด้านละ 150 เมตร (จากจุดกลางถนน) ในด้าน ทน.อุดรธานี จะยาวไปจนถึงถนนโพศรี , ด้าน ทม.หนองสำโรง ช่วงแรกมาถึงประมาณซอยหมู่บ้านไทยสมุทร จากนั้นมาเริ่มอีกทีที่ซอยพรสวาท ไปจนถึงเลยซอยศรีปัญญา 3 ไปเล็กน้อย

ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 หรือ 18 ปีก่อน ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (31 ธ.ค.45) จำนวน 1 จุด บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน 2 (มิตรภาพ) สองข้างทางลึกเข้าไปประมาณด้านละ 130 เมตร เริ่มจากระหว่างหนองแด กับถนนเข้าร้านมัจฉา มาจนก่อนถึงลำห้วยดาล

ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าว สามารถขออนุญาตประกอบกิจการ สถานบริการประเภทต่างๆได้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยสามารถขอได้ที่ว่าการ อ.เมืองอุดรธานี นอกจากนี้จะไม่สามารถขอหรือออกใบอนุญาตได้ ยกเว้นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตก่อนแล้ว สำหรับสถานบันเทินที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทางราชการไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ….