เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมือง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี และคณะให้การต้อนรับ และรายงานความคืบหน้า

นายสาธิตฯ กล่าวว่า การจัดสร้าง ”โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์”สถาบันพระบรมราชชนก เริ่มต้นจากความต้องการของพื้นที่ ที่จะให้มีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการจัดบริการประชาชนในเขตสุขภาพ ที่มีจำนวนมากกว่า 5.5 ล้านคน จากการลงพื้นที่พบว่ามีความก้าว ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่10 มิถุนายน2565 เห็นชอบโครงการฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) ประธานองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ กำหนดวันวางศิลาฤกษ์ในเดือนมหามงคล 1 กรกฎาคม 2565

สำหรับการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อน้อมเกล้าถวายเนื่องในโอกาส 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เป็นสถานที่และแหล่งการเรียนการสอน ผลิตแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รองรับการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ยกระดับศักยภาพสถาบันการศึกษา การวิจัย และสถานพยาบาลทางการแพทย์นานาชาติ รองรับระเบียงเศรษฐกิจและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ( กัมพูชา ,ลาว ,เมียนมาร์ เวียดนาม และประเทศไทย หรือ CLMVT )

เฟสที่ 1 เป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ในพื้นที่ 52 ไร่ ตรงข้าม สนง.เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้บริการดูแลรักษาประชาชนทั้งในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) รับเป็นประธานองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนที่ดินจากกรมธนารักษ์จำนวน 500 ไร่ ที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านเบรคเหมืองโพแทชให้รอศาลปกครองสูงสุดก่อน
บทความถัดไปแม่เฒ่า 67 ปี ผูกคอดับหน้าบ้านลูกร่ำไห้เชื่อปมถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกสูญเงินไป 3 แสน