กลุ่มต้านเหมืองโพแทชอุดรฯ บุกยื่นหนังสือถึงศาลากลาง ร้องคัดค้านให้ประทานบัตร หลังมีข่าวรัฐปลุกผีชงเข้า ครม. อ้างสาเหตุปุ๋ยราคาแพง ย้ำให้รอคำพอพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่หน้าอาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายเจษฎา ปานะถึก ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี เป็นตัวแทนนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี รับหนังสือร้องคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชของ บ.เอเชีย แปรซิกฟิก โปแตซ คอร์เปอร์ชั่น จก. จากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี นำโดยนางพิกุลทอง โทธุโย กรรมการกลุ่มฯ พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน เป็นการเดินทางมาด้วยความสงบ ไม่มีป้ายคัดค้านหรือต่อต้าน หรือปราศรับโจมตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนทุกครั้ง

“กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี” คัดค้านเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งแร่โพแทชขนาดใหญ่ และมีคุณภาพดีที่สุดในโลก ต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นทุนข้ามชาติ จนมาอยู่ในมือของกลุ่ม “อิตาเลี่ยนนำไทย” จนนางมณี บุญรอด แกนนำหลักการต่อต้านปัจจุบันมีอายุ 74 ปีแล้ว ไม่สะดวกในการเดินทางมาด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้แกนนำรุ่นที่สอง นำสมาชิกบางส่วนเดินทางมา ขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่กำลัง “เตรียมดำนาปลูกข้าว”

นางพิกุลทอง โทธุโย กรรมการกลุ่มฯ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการออกประทานบัตร เหมืองแร่โพแทชอุดรธานี พร้อมเอกสารอีก 3 ชุด ประกอบด้วย สำเนารายชื่อผู้คัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทช 2,586 ราย , สำเนาข่าวศาลปกครองอุดรธานี เป็นคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และสำเนาบันทึกการประชุมสภา อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม เมื่อ 25 กันยายน 2558 มีมติไม่เห็นด้วยโครงการเหมืองแร่โพแทช 12 ต่อ 9 เสียง

หลังจากนางพิกุลทอง โทธุโย กรรมการกลุ่มฯ ได้อ่านหนังสือร้องคัดค้าน และยื่นให้กับนายเจษฎา ปานะถึก ผอ.ศูนย์ดำเรงธรรมอุดรธานี ได้กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เป็นองค์กรของชาวบ้าน ที่ติดตามการทำงานแล้วเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้ลงทุน ไม่สามารถตอบเรื่องผลกระทบ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้เป็นรูปธรรม และกระบวนการการมีส่วนร่วม ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้

“ มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลมีนโยบาย จะผลักดันโครงการเหมืองโพแทชอุดรธานีอีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง กลุ่มอนุรักษ์ฯเห็นว่ากระบวนการที่ผ่านมา ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตาม พรบ.แร่ พ.ศ.2560 กลุ่มอนุรักษ์จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงขอคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ตามที่ได้มีเอกสารแนบมา พร้อมกันนี้ได้ยื่นร้องคัดค้านไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย ”

นายเจษฎา ปานะถึก ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี กล่าวว่า จะยื่นหนังสือร้องเรียนกับใคร ก็จะกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี โดยทางศูนย์ฯจะรวมรวมเอกสาร เสนอต่อผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาและตอบกลับมา โดยเรื่องนี้เกิดต่อเนื่องมานานมากแล้ว ยืนยันกับผู้ร้องคัดค้านว่า เรื่องจะดำเนินไปตามขั้นตอน อย่างตรงไปตรงมาแน่นอน…

บทความก่อนหน้านี้รมว.เกษตร สั่งทำระบบเติมน้ำหนองแดพืชสวนโลก
บทความถัดไปรมช.สธ.พอใจแผน รพ.-รร.แพทย์พระบรมราชชนก