วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกธุรกิจ“วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ”นั่งปธ.สภาอุตฯอุดร

“วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ”นั่งปธ.สภาอุตฯอุดร

ในการประชุมสามัญประจำปี สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (18 ก.พ.65) ที่โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี มีการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี แทนนายวีระพงษ์ เต็มรังสรรค์ ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ติดต่อกันมาแล้ว 2 สมัยๆละ 2 ปี (ระเบียบให้ดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่อง2ปี) ที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก พ.ท.วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ทำหน้าที่ระหว่าง พ.ศ.2565-2567

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ (เสี่ยกวง)
ภรรยา นางกันยาวีร์ ตรีวัฒนสุวรรณ มีบุตรธิดา 3 คน บุตรชาย 1 คน

การศึกษา
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-Master of Business Administration, University of New Haven, Connecticut USA
-รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรการศึกษา
-หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16
การทำงานธุรกิจ
-บริษัท ช.นิยม จำกัด โรงโม่หินศิลาศรีรุ่ง ประเภทธุรกิจ โม่ บด ย่อย หินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
-บริษัท ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด บ้านศรีธานี ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตลาดโพศรี ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและบริการเพื่อจำหน่ายสินค้า

การทำงานด้านสังคม
-ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
-ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
-รองนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี
-อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี
-อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
-อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
-อดีตประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอุดรธานี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments