วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกศิลปวัฒนธรรม“โขนพระราชทาน”ฉลองตั้งเมืองอุดรธานี

“โขนพระราชทาน”ฉลองตั้งเมืองอุดรธานี

โขนพระราชทาน โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง มาแสดงฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 16-17 มกราคม 2564 ที่ลานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เวลา 10.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุม จัดเตรียมแสดงโขนพระราชทาน คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มีนางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายก ทน.อุดรธานี นำปลัด ทน.อุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับนางนฤมล ล้อมทอง กก.ผจก. บ.สหศินิมา จก. โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นำทีมมาร่วมประชุม และดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน พระราชทานพระกรุณา ตามที่ จ.อุดรธานีขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุงมาจัดแสดง ในโอกาสงานเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี โดยเห็นว่าการแสดงโขน เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติ เห็นควรร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน

งานแสดงโขนพระราชทาน คณะโขนศาลาเฉลิมกรุง เคยมาจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองวันตั้งเมืองอุดรธานีแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรกปี 2555 การแสดงโขนพระราชทาน จ.อุดรธานี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ในเรื่องรามเกียรติ์ชุด “หนุมานชาญกำแหง” จะจัดขึ้นที่ลานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เวลา 18.30-22.00 น. วันที่ 16,17 มกราคม 2564 จังหวัดอุดรธานี โดย ทน.อุดรธานี สนับสนุนสถานที่-เวทีการแสดง-เทคนิคแสงเสียง-อุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างการฝึกซ้อมและแสดง หลังการแสดงจัดให้มีการแสดงพลุชุดเล็ก และวันที่ 18 มกราคม 2563 จัดให้มีการแสดงมหกรรมพลุยิ่งใหญ่

ที่ประชุมได้ร่วมหารือ การเตรียมจัดงานในส่วนภาพรวม ให้ ทน.อุดรธานี จัดทำผังที่นั่งชมการแสดง ตามแนวทางป้องกันการแพร่ของโควิด-19 ที่จะต้องเว้นระยะห่าง ทำให้ต้องจำกัดผู้เข้าชม ที่ยังยืนยันไม่ได้ว่าจำนวนเท่าใด สำหรับจัดให้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า และพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งนายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ให้แนวคิดว่า “วีไอพี. ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านหน้า รวมทั้งการจัดที่นั่งให้ผู้พิการ และแนวคิดด้านหน้าเวที จัดที่นั่งบนสนามหญ้าเพิ่มเติม ….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments